2.2.1 - Aantal behandelde dossiers door de AA Bijzondere Belastinginspectie

Aantal behandelde dossiers door de AA Bijzondere Belastinginspectie
  2014 2015 2016
Inkomstenbelastingen
1.071 1.211 2.028
Btw
528 498 464
Totaal behandelde dossiers 1.599 1.709 2.492

Inzake inkomstenbelastingen is het aantal in 2016 afgehandelde dossiers met 67,5 % gestegen t.o.v 2015, aldus wordt de tendens van vorige jaren bevestigd en versterkt.

Het gemiddeld belastingsupplement per dossier (cfr. tabel III.2.1) bedraagt ongeveer 628.136 €, beduidend hoger dan vorig jaar (395.545 €).

Inzake BTW ligt het aantal behandelde dossiers  in de lijn van de vorige jaren. De gemiddelde BTW supplementen per dossier bedragen 958.381 €, hoog, te wijten aan een steeds betere selectie en risico-analyse.