2.2.2 - Multilaterale controles door de AA Bijzondere Belastinginspectie

Multilaterale controles door de AA Bijzondere Belastinginspectie
  2014 2015 2016
Aantal multilaterale controles georganiseerd door België waarbij zowel Belgische als ambtenaren van andere lidstaten werden betrokken 1 2 4
Aantal multilaterale controles georganiseerd door andere lidstaten waarbij zowel Belgische als ambtenaren van andere lidstaten werden betrokken 12 8 6

Op initiatief van de AABBI werden in 2016 4 multilaterale controles georganiseerd, hetgeen de stijgende lijn bevestigt van de laatste 3 jaar. Verder werd er aan 6 multilaterale controles in het buitenland deel genomen.