2.3.1 - Inbeslaggenomen hoeveelheden drugs

Inbeslaggenomen hoeveelheden drugs
  2014 2015 2016
Cannabis Wiet/marihuana 8.596.360,0 g 176.111,68 g 214.981,00 g
Planten      
Zaden      
Hennep      
Hasjiesj 424.090,0 g 6.556.086,76 g 23.272,00 g
Cannabinoïde      
Totaal cannabis 9.020.450,0 g 6.732.198,44 g 238.253,00 g
Khat 1.569,470,0 g 933.080,0 g 1.108.630,00 g
Heroïne 61.470,0 g 55.772,27 g 12.322,00 g
Morfine      
Opium     5.138,00 g
Cocaïne 8.361.550,0 g 15.900.220,10 g 29.823.941,00 g
Psychotrope stoffen Amphetamines 1.100,0 g 1.982,09 g 12.163.00 g
Andere 1.130,0 g 1.019,18 g  
Stimulantia   80,84 g 27,00 g
XTC 4.800,0 g
1001 stuks
11.361,56 g
881 stuks

15.546,00 g

16.297 pièces

LSD 2.910,0 g 1.004, 83 35.192,00 g
Methadon     17,00 g
Psilocybine     44,00 g
Paddo's (paddenstoelen) 63.699,0 g 2.657,0 g 28.619,00 g
Andere soorten drugs   10.315,53 g 119.032,0 g

De maateenheid varieert naargelang van de vorm van het product: Bijvoorbeeld, de uitgedrukte eenheden cannabis doelt op 'joints'. De totalen worden berekend in functie van het soort goed. Bulkgoederen drukken we niet uit in aantal stuks, maar in zijn gewicht.