2.3.3 - Controles uitgevoerd door de eerstelijndiensten

Controles uitgevoerd door de eerstelijndiensten
Aard van de aangifte
bij normale procedure
Aantal aangiften 2014 Aantal controles 2014 Aantal
overtredingen 2014
Aantal aangiften 2015 Aantal controles 2015 Aantal
overtredingen 2015
Aantal aangiften 2016 Aantal controles 2016 Aantal
overtredingen 2016
Invoer Aangiften onder een economische douaneregeling 1.901.576     1.952.181     2.205.355    
Andere aangiften Totaal andere aangiften 5.811.143     5.983.189     6.205.396    
Controle op documenten   46.665 496   47.169 428   45.172 279
Fysieke controle   38.345 10.552   20.961 2.049   35.079 1.855
Oorsprongcertificaten 129.686     129.495     149.054    
Controle op documenten   38.566 216   29.637 241   27.543 31
Fysieke controle   1.056     654     337  
Uitvoer Met terugbetaling Totaal aangifte met terugbetaling 0     0     0    
Controle op documenten         0 0      
Fysieke controle         0        
Andere aangiften Totaal andere aangiften 12.398.362     12.748.388     13.496.781    
Controle op documenten   40.441 501         34.476 261
Fysieke controle   19.242 729   35.356 533   28.837 898
Oorsprongcertificaten Totaal aanfiften met oorsprongcertificaten 92.274       15.963 1064 51.132    
Controle op documenten   27.511 160   19.444 322   16.548 4
Fysieke controle               145  
Doorvoer Totaal aangiften doorvoer 2.414.889           2.183.685    
Fysieke controle doorvoer   34.067 3.360   38.722 3.084   26.637 2.967

Inzake eersteliijnscontrole vind je in de buitendiensten:

GVC: controle in bedrijven inzake in-uit- en doorvoer van goederen en opnemingen in douaneentrepots

Sectie der accijnzen: controle en toezicht op accijnswetgeving, opnemingen in belastingsentrepots

Controles DA: controle en toezicht aan de buitengrens

Mobiele teams: controles op de openbare weg.

Regiekamers: planning en dispatching van controleopdrachten voor de Mobiele Teams

Mobiele Teams: integrate van GVC, SA, MB en Controle DA

Conroleregie: selectie en analyse ikv risicobeheer

Specifieke diensten zoals Rummageteam, Hondenbrigade, Motorrijders, Maritieme brigade