2.3.4 - Vastgestelde inbreuken door de opsporingsdiensten in 2016

Vastgestelde inbreuken door de opsporingsdiensten in 2016
Soort goederen Bedrag (euro) Aantal vaststellingen
Alcohol en sterkedrank 19.497.700,60 38
Minenerale oliën 2.711.950,25 8
Tabak 13.352.610,52 29
Bieren 2.531.590,12 14
Niet-alcoholische bieren 229.453,96 8
Gegiste fruitdrank 337.569,05 5
Ecotaksen 0 0
 Anderen accijnsdomeinen 0 0
Totaal accijnsdomeinen 38.660.874,50 102
Smokkel zonder aangifte- Tabak, sigaretten 15.861.570 11
Smokkel zonder aangifte- Andere goederen 279,52 2
Commerciële fraude (Overtreding vastgesteld op documenten) 7.215.919,19 78
Oorsprong en preferentiële regelingen 26.108.314,23 18
Landbouwbeleid 2.267.835,19 5
Internationale circulatie 50.652,0 1
Andere douane aangelegenheden 491.370,29 3
Totaal douanedomeinen 51.995.941,36 118
Totaal accijns- en douanedomeinen 90.656.815,86 220

Opsporingsinspecties zijn opsporingsdiensten.

Landbouwbeleid: Inbreuken op de wetgeving van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU.

Internationaal verkeer: Inbreuken op de regels van het international verkeer van gemotoriseerde voertuigen.

De maateenheid varieert naargelang van de vorm van het product: Bijvoorbeeld, de uitgedrukte eenheden cannabis doelt op 'joints'. De totalen worden berekend in functie van het soort goed. Bulkgoederen drukken we niet uit in aantal stuks, maar in zijn gewicht.