2.3.5 - Aantal controles uitgevoerd door de motorbrigades

Aantal controles uitgevoerd door de motorbrigades
Beschijving 2014 2015 2016
Gefurfuroleerde gasolie Gecontroleerde voertuigen 105.315 72.002 43.916
Vastgestelde overtredingen 1.440 879 656
Eurovignetten1 Gecontroleerde voertuigen 1.601 704 247
Vastgestelde overtredingen 7 2 11
Vervoer van minerale oliën Gecontroleerde voertuigen 4.359 2.599 2.671
Vastgestelde overtredingen 65 42 17
Andere overtredingen rond accijnzen Vastgestelde overtredingen 165 141 186
Verkeersbelastingen1 Gecontroleerde voertuigen 3.141 1.881 2.036
Vastgestelde overtredingen 527 527 254
Btw proces-verbaal van vaststelling      
Vastegestelde overtredingen in garages 305 193 111
Bezoldigd vervoer Vastgestelde overtredingen 470 376 253
Diverse reglementeringen Vastgestelde overtredingen 11.210 8.675 9.284
Drugs Vastgestelde overtredingen 318 274 270

1 Sterke daling in 2011 omdat het Vlaamse Gewest voortaan deze belastingen zelf int. Het cijfer slaat dus enkel op het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest