2.1.10. RPB - Controle

  2014 2015 2016
FISC FISC P KMO GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften Centrale selectie 3.175 2.920 20 2.588 150 2.758
Lokale selectie 1.591 2.899 1 703 43 747
Totaal 4.766 5.819 21 3.291 193 3.505
Aantal gewijzigde aangiften Centrale selectie 767 713 4 731 29 764
Lokale selectie 916 1.052 1 324 28 353
Totaal 1.683 1.765 5 1.055 57 1.117
Percentage gewijzigde aangiften Centrale selectie 24,16% 24,42% 20,00% 28,25% 19,33% 27,70%
Lokale selectie 57,57% 36,29% 100,00% 46,09% 65,12% 47,26%
Totaal 35,31% 30,33% 23,81% 32,06% 29,53% 31,87%
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 7.361.383 3.691.401 161.112 1.808.419 122.522 2.092.053
Lokale selectie 6.522.373 12.137.808 0 1.259.363 6.217.863 7.477.225
Totaal 13.883.756 15.829.209 161.112 3.067.781 6.340.385 9.569.278
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen(in euro) Centrale selectie 9.598 5.177 40.278 2.474 4.225 2.738
Lokale selectie 7.120 11.538 0 3.887 222.067 21.182
Totaal 8.249 8.968 32.222 2.908 111.235 8.567
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 9 2 0 3 0 3
Lokale selectie 0 3 0 0 0 0
Totaal 9 5 0 3 0 3
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 52.720 40 0 20.007 0 20.007
Lokale selectie 0 89.062 0 0 0 0
Totaal 52.720 89.103 0 20.007 0 20.007
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 5.858 20 0 6.669 0 6.669
Lokale selectie 0 29.687 0 0 0 0
Totaal 5.858 17.821 0 6.669 0 6.669
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 776 715 4 734 29 767
Lokale selectie 916 1.055 1 324 28 353
Totaal 1.692 1.770 5 1.058 57 1.120
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 7.414.103 3.691.421 161.112 1.828.426 122.522 2.112.060
Lokale selectie 6.522.373 12.167.496 0 1.259.363 6.217.863 7.477.225
Totaal 13.936.476 15.858.917 161.112 3.087.788 6.340.385 9.589.285
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 9.554 5.163 40.278 2.491 4.225 2.754
Lokale selectie 7.120 11.533 0 3.887 222.067 21.182
Totaal 8.237 8.960 32.222 2.919 111.235 8.562

De controles in deze tabel hebben betrekking op een kalenderjaar en niet op een aanslagjaar. Aangezien een controle betrekking kan hebben op meerdere aanslagjaren, wordt in deze tabel elke gecontroleerde aangifte geteld.