2.1.11. BNI vennootschappen - Controle

  2014 2015 2016
FISC FISC P KMO GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften Centrale selectie 473 527 0 152 74 226
Lokale selectie 318 258 0 111 25 136
Totaal 791 785 0 263 99 362
Aantal gewijzigde aangiften Centrale selectie 26 105 0 19 22 41
Lokale selectie 182 109 0 37 15 52
Totaal 208 214 0 56 37 93
Percentage gewijzigde aangiften Centrale selectie 5,50% 19,92% 0,00% 12,50% 29,73% 18,14%
Lokale selectie 57,23% 42,25% 0,00% 33,33% 60,00% 38,24%
Totaal 26,30% 27,26% 0,00% 21,29% 37,37% 25,69%
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 2.948.815 57.601.455 0 352.281 14.898.667 15.250.948
Lokale selectie 18.221.716 46.467.986 0 4.254.668 30.264.955 34.519.623
Totaal 21.170.530 104.069.441 0 4.606.949 45.163.621 49.770.571
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 113.416 548.585 0 18.541 677.212 371.974
Lokale selectie 100.119 426.312 0 114.991 2.017.664 663.839
Totaal 101.781 486.306 0 82.267 1.220.638 535.167
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 59 6 0 10 0 10
Lokale selectie 0 3 0 0 0 0
Totaal 59 9 0 10 0 10
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 1.726.813 1.276.770 0 108.287 0 108.287
Lokale selectie 0 859.626 0 0 0 0
Totaal 1.726.813 2.136.397 0 108.287 0 108.287
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 29.268 212.795 0 10.829 0 10.829
Lokale selectie 0 286.542 0 0 0 0
Totaal 29.268 237.377 0 10.829 0 10.829
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 85 111 0 29 0 51
Lokale selectie 182 112 0 37 0 52
Totaal 267 223 0 66 0 103
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 4.675.628 58.878.225 0 460.568 0 15.359.235
Lokale selectie 18.221.716 47.327.612 0 4.254.668 0 34.519.623
Totaal 22.897.344 106.205.837 0 4.715.236 0 49.878.858
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 55.007 530.434 0 15.882 0 301.161
Lokale selectie 100.119 422.568 0 114.991 0 663.839
Totaal 85.758 476.259 0 71.443 0 484.261

De controles in deze tabel hebben betrekking op een kalenderjaar en niet op een aanslagjaar. Aangezien een controle betrekking kan hebben op meerdere aanslagjaren, wordt in deze tabel elke gecontroleerde aangifte geteld.