2.1.12. BNI natuurlijke personen - Controle

  2014 2015 2016
FISC FISC P KMO GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften Centrale selectie 667 440 4 1.789 2 1.795
Lokale selectie 728 693 4 73 0 77
Totaal 1.395 1.133 8 1.862 2 1.872
Aantal gewijzigde aangiften Centrale selectie 297 107 2 420 1 423
Lokale selectie 420 413 1 50 0 51
Totaal 717 520 3 470 1 474
Percentage gewijzigde aangiften Centrale selectie 44,53% 24,32% 50,00% 23,48% 50,00% 23,57%
Lokale selectie 57,69% 59,60% 25,00% 68,49% 0,00% 66,23%
Totaal 51,40% 45,90% 37,50% 25,24% 50,00% 25,32%
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 12.238.947 2.510.670 774 15.300.165 77.664 15.378.603
Lokale selectie 7.477.750 9.296.321 983 1.290.297 0 1.291.280
Totaal 19.716.697 11.806.991 1.757 16.590.462 77.664 16.669.883
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 41.209 23.464 387 36.429 77.664 36.356
Lokale selectie 17.804 22.509 983 25.806 0 25.319
Totaal 27.499 22.706 586 35.299 77.664 35.169
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte(1) Centrale selectie 0 0 0 0 0 0
Lokale selectie 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro)(1) Centrale selectie 0 0 0 0 0 0
Lokale selectie 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro)(1) Centrale selectie 0 0 0 0 0 0
Lokale selectie 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 85 111 2 420 1 423
Lokale selectie 182 112 1 50 0 51
Totaal 267 223 3 470 1 474
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 4.675.628 58.878.225 774 15.300.165 77.664 15.378.603
Lokale selectie 18.221.716 47.327.612 983 1.290.297 0 1.291.280
Totaal 22.897.344 106.205.837 1.757 16.590.462 77.664 16.669.883
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 55.007 530.434 387 36.429 77.664 36.356
Lokale selectie 100.119 422.568 983 25.806 0 25.319
Totaal 85.758 476.259 586 35.299 77.664 35.169

De controles in deze tabel hebben betrekking op een kalenderjaar en niet op een aanslagjaar. Aangezien een controle betrekking kan hebben op meerdere aanslagjaren, wordt in deze tabel elke gecontroleerde aangifte geteld.

(1)De aanslagen van ambtwege omwille van afwezigheid van aangifte van BNI natuurlijke personen worden enkel in beheer uitgevoerd, daarom bevat deze tabel hiervan geen cijfers.