2.1.18. BNI natuurlijke personen - Geconsolideerde resultaten van de verificaties uitgevoerd door de teams beheer en controle

  2014 2015 2016
FISC FISC FISC
Aantal geverifieerde aangiften in beheer 61.877 58.745 63.185
in controle 1.395 1.133 1.872
Totaal 63.272 59.878 65.057
Aantal gewijzigde aangiften in beheer 2.802 2.921 993
in controle 717 520 474
Totaal 3.519 3.441 1.467
Percentage gewijzigde aangiften in beheer 4,53% 4,97% 1,57%
in controle 51,40% 45,90% 25,32%
Totaal 5,56% 5,75% 2,25%
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) in beheer 26.455.514 29.320.777 6.509.289
in controle 19.716.697 11.806.991 16.669.883
Totaal 46.172.211 41.127.768 23.179.173
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) in beheer 9.442 10.038 6.555
in controle 27.499 22.706 35.169
Totaal 13.121 11.952 15.800
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte in beheer 2.265 1.768 1.229
in controle 0 0 0
Totaal 2.265 1.768 1.229
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 50.122.015 38.284.208 25.114.664
in controle 0 0 0
Totaal 50.122.015 38.284.208 25.114.664
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 22.129 21.654 20.435
in controle 0 0 0
Totaal 22.129 21.654 20.435
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte in beheer 5.067 4.689 2.222
in controle 717 520 474
Totaal 5.784 5.209 2.696
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 76.577.530 67.604.985 31.623.953
in controle 19.716.697 11.806.991 16.669.883
Totaal 96.294.227 79.411.976 48.293.836
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) in beheer 15.113 14.418 14.232
in controle 27.499 22.706 35.169
Totaal 16.648 15.245 17.913

Deze tabel geeft een samenvatting van de cijfers van de tabellen 2.1.5 en 2.1.12.