2.1.19. Btw - Geconsolideerde resultaten van de verificaties uitgevoerd door de teams beheer en controle

  2014 2015 2016
FISC FISC FISC
Aantal uitgevoerde verificaties in beheer 193.680 187.825 150.289
in controle 46.081 45.150 38.748
Totaal 239.761 232.975 189.037
Aantal productieve verificaties in beheer 184.778 180.461 148.887
in controle 27.787 25.107 22.459
Totaal 212.565 205.568 171.346
Percentage productieve verificaties in beheer 95,40% 96,08% 99,07%
in controle 60,30% 55,61% 57,96%
Totaal 88,66% 88,24% 90,64%
Totaal bedrag van de verhogingen van het omzetcijfer (in euro) in beheer 0 0 0
in controle 214.994.008 199.377.552 208.111.783
Totaal 214.994.008 199.377.552 208.111.783
Gemiddeld bedrag van de verhogingen van het omzetcijfer per productieve verificatie (in euro) in beheer 0 0 0
in controle 7.737 7.941 9.266
Totaal 1.011 970 1.215
Bedrag van de nagevorderde btw (in euro) in beheer 767.073.053 725.227.729 691.665.326
in controle 267.585.702 196.138.375 160.996.907
Totaal 1.034.658.755 921.366.104 852.662.233
Gemiddeld bedrag van de nagevorderde btw per productieve verificatie (in euro) in beheer 4.151 4.019 4.646
in controle 9.630 7.812 7.168
Totaal 4.867 4.482 4.976

Deze tabel geeft een samenvatting van de cijfers van de tabellen 2.1.6 en 2.1.13.