2.1.20. Resultaten van de controleactie BUITENL KADER ETR

Controleactie met betrekking tot het bijzondere aanslagstelsel voor  buitenlandse kaderleden   Belasting P KMO GO FISC
Aantal controleopdrachten PB 0 0 0 0
VENB/RPB/BNI 0 345 0 345
Btw 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0
Totaal 0 345 0 345
Aantal geverifieerde aangiften (IB)/belastingplichtigen (Btw) PB 0 0 0 0
VENB/RPB/BNI 0 678 0 678
Btw 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0
Totaal 0 678 0 678
Aantal gewijzigde aangiften (IB)/invorderingsorders (Btw) PB 0 0 0 0
VENB/RPB/BNI 0 217 0 217
Btw 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0
Totaal 0 217 0 217
Percentage productieve verificaties PB 0 0 0 0
VENB/RPB/BNI 0,00% 32,01% 0,00% 32,01%
Btw 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0
Totaal 0,00% 32,01% 0,00% 32,01%
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van de belastingplichtige(in euro) PB 0 0 0 0
VENB/RPB/BNI 0 7.994.242,06 0 7.994.242,06
Andere 0 0 0 0
Totaal 0 7.994.242,06 0 7.994.242,06
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van derden (in euro) PB 0 0 0 0
VENB/RPB/BNI 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0
Bedrag van de nagevorderde btw (in euro) Verschuldigde btw 0 0 0 0
Boeten 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0

Deze controleactie werd in april 2016 proactief aangekondigd op de website van de FOD Financiën. De controle sloeg op de aanslagjaren 2014 en 2015, met andere woorden, op meerdere aangiften van eenzelfde belastingplichtige. Het is dus logisch dat het aantal aangiften hoger ligt dan het aantal belastingplichtigen (controleopdrachten).