2.1.21. Resultaten van de controleactie FOREIGN SALARY

Controleactie met betrekking tot het recht op een belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong (wedden)   Belasting P KMO GO FISC
Aantal controleopdrachten PB 2.281 209 0 2.490
VenB/RPB/BNI 0 0 0 0
Btw 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0
Totaal 2.281 209 0 2.490
Aantal geverifieerde aangiften (IB)/belastingplichtigen (Btw) PB 4.494 414 0 4.908
VenB/RPB/BNI 0 0 0 0
Btw 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0
Totaal 4.494 414 0 4.908
Aantal gewijzigde aangiften (IB)/invorderingsorders (Btw) PB 1.659 108 0 1.767
VenB/RPB/BNI 0 0 0 0
Btw 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0
Totaal 1.659 108 0 1.767
Percentage productieve verificaties PB 36,92% 26,09% 0,00% 36,00%
VenB/RPB/BNI 0 0 0 0
Btw 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0
Totaal 36,92% 26,09% 0,00% 36,00%
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van de belastingplichtige (in euro) PB 38.227.035,50 1.407.232,76 0 39.634.268,26
VenB/RPB/BNI 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0
Totaal 38.227.035,50 1.407.232,76 0 39.634.268,26
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van derden (in euro) PB 0 0 0 0
VenB/RPB/BNI 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0
Bedrag van de nagevorderde btw (in euro) Verschuldigde btw 0 0 0 0
Boeten 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0

Deze controleactie werd in april 2016 proactief aangekondigd op de website van de FOD Financiën. De controle sloeg op de aanslagjaren 2014 en 2015, met andere woorden, op meerdere aangiften van eenzelfde belastingplichtige. Het is dus logisch dat het aantal aangiften hoger ligt dan het aantal belastingplichtigen (controleopdrachten).