2.1.22. Resultaten van de controleactie FOREIGN PENSION

Controleactie met betrekking tot het recht op een belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong (pensioenen)   Belasting P KMO GO FISC
Aantal controleopdrachten PB 1.063 44 0 1.107
VenB/RPB/BNI 0 0 0 0
Btw 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0
Totaal 1.063 44 0 1.107
Aantal geverifieerde aangiften (IB)/belastingplichtigen (Btw) PB 2.100 87 0 2.187
VenB/RPB/BNI 0 0 0 0
Btw 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0
Totaal 2.100 87 0 2.187
Aantal gewijzigde aangiften (IB)/invorderingsorders (Btw) PB 801 40 0 841
VenB/RPB/BNI 0 0 0 0
Btw 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0
Totaal 801 40 0 841
Percentage productieve verificaties PB 38,14% 45,98% 0,00% 38,45%
VenB/RPB/BNI 0 0 0 0
Btw 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0
Totaal 38,14% 45,98% 0,00% 38,45%
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van de belastingplichtige (in euro) PB 8.509.268,41 482.290,42 0 8.991.558,83
VenB/RPB/BNI 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0
Totaal 8.509.268,41 482.290,42 0 8.991.558,83
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van derden (in euro) PB 0 0 0 0
VenB/RPB/BNI 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0
Bedrag van de nagevorderde btw (in euro) Verschuldigde btw 0 0 0 0
Boeten 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0

Deze controleactie werd in april 2016 proactief aangekondigd op de website van de FOD Financiën. De controle sloeg op de aanslagjaren 2014 en 2015, met andere woorden, op meerdere aangiften van eenzelfde belastingplichtige. Het is dus logisch dat het aantal aangiften hoger ligt dan het aantal belastingplichtigen (controleopdrachten).