2.1.23. Resultaten van de controleactie FICHES 281

Controleactie met betrekking tot ondernemingen die, als schuldenaar van inkomsten, niet op een correcte en volledige manier de fiscale fiches 281 hebben ingevuld, waardoor de verkrijgers niet kunnen worden geïdentificeerd   Belasting P KMO GO FISC
Aantal controleopdrachten PB 4 39 0 43
VenB/RPB/BNI 0 309 164 473
Btw 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0
Totaal 4 348 164 516
Aantal geverifieerde aangiften (IB)/belastingplichtigen (Btw) PB 12 114 0 126
VenB/RPB/BNI 0 869 468 1.337
Btw 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0
Totaal 12 983 468 1.463
Aantal gewijzigde aangiften (IB)/invorderingsorders (Btw) PB 6 22 0 28
VenB/RPB/BNI 0 168 58 226
Btw 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0
Totaal 6 190 58 254
Percentage productieve verificaties PB 50,00% 19,30% 0,00% 22,22%
VenB/RPB/BNI 0,00% 19,33% 12,39% 16,90%
Btw 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0
Totaal 50,00% 19,33% 12,39% 17,36%
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van de belastingplichtige (in euro) PB 0 89.880,30 0 89.880,30
VenB/RPB/BNI 0 541.298,35 9.122,37 550.420,72
Andere 0 0 0 0
Totaal 0 631.178,65 9.122,37 640.301,02
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van derden (in euro) PB 0 0 0 0
VenB/RPB/BNI 0 50.621.248,72 23.022.294,08 73.643.542,80
Andere 0 0 0 0
Totaal 0 50.621.248,72 23.022.294,08 73.643.542,80
Bedrag van de nagevorderde btw (in euro) Verschuldigde btw 0 0 0 0
Boeten 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0

De AAFisc wenst een verbetering van de kwaliteit van het invullen van de fiscale fiches 281 die in de toepassing Belcotax worden ingevoerd. Om dit te verwezenlijken heeft zij in 2014 een sensibiliseringsactie georganiseerd, gericht op de opstellers van de fiches. Begin 2016 hebben de diensten Beheer ook een actie georganiseerd ten opzichte van de werkgevers en de schuldenaars van de inkomsten met het doel de in de toepassing Belcotax slecht ingevulde fiscale fiches te laten verbeteren. De controleactie beoogt de schuldenaars van de inkomsten die, ondanks deze pogingen, in gebreke zijn gebleven om aan hun verplichtingen ter zake te voldoen. De administratie getuigt zo van haar wil om te streven naar een voortdurende verbetering van het invullen van de fiscale fiches, wat de identificatie van de verkrijgers betreft, en dit zowel voor een efficiëntere behandeling van nationale fiscale dossiers als om een betere uitwisseling van informatie met onze partnerlanden te garanderen.

Deze controleactie werd in april 2016 proactief aangekondigd op de website van de FOD Financiën. De controle sloeg op de aanslagjaren 2014 en 2015, met andere woorden, op meerdere aangiften van eenzelfde belastingplichtige. Het is dus logisch dat het aantal aangiften hoger ligt dan het aantal belastingplichtigen (controleopdrachten).