2.1.24. Resultaten van de controleactie BTW EENHEIDEN-UNITES TVA

Controleactie met betrekking tot ondernemingen die, als btw-eenheid of als lid daarvan, bepaalde verplichtingen inzake btw niet hebben nageleefd   Belasting P KMO GO FISC
Aantal controleopdrachten PB 0 0 0 0
VenB/RPB/BNI 0 0 0 0
Btw 1 53 100 154
Andere 0 0 0 0
Totaal 1 53 100 154
Aantal geverifieerde aangiften (IB)/belastingplichtigen (Btw) PB 0 0 0 0
VenB/RPB/BNI 0 0 0 0
Btw 1 53 99 153
Andere 0 0 0 0
Totaal 1 53 99 153
Aantal gewijzigde aangiften (IB)/invorderingsorders (Btw) PB 0 0 0 0
VenB/RPB/BNI 0 0 0 0
Btw 1 37 88 126
Andere 0 0 0 0
Totaal 1 37 88 126
Percentage productieve verificaties PB 0 0 0 0
VenB/RPB/BNI 0 0 0 0
Btw 100,00% 69,81% 90,72% 83,44%
Andere 0 0 0 0
Totaal 100,00% 69,81% 90,72% 83,44%
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van de belastingplichtige (in euro) PB 0 0 0 0
VenB/RPB/BNI 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van derden (in euro) PB 0 0 0 0
VenB/RPB/BNI 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0
Bedrag van de nagevorderde btw (en euros) Verschuldigde btw 1.791,11 442.674,27 2.691.918,11 3.136.383,49
Boeten 89,00 46.862,00 1.335.497,57 1.382.448,57
Totaal 1.880,11 489.536,27 4.027.415,68 4.518.832,06

Deze controleactie werd in april 2016 proactief aangekondigd op de website van de FOD Financiën. De controle sloeg op de aanslagjaren 2013 en/of 2014, met andere woorden, soms op meerdere aangiften van eenzelfde belastingplichtige.