2.1.25. Resultaten van de controleactie LIQUID-VEREFF

Controleactie met betrekking tot ondernemingen in vereffening waarvoor er een vermoeden bestaat dat voor bepaalde vereffeningsverrichtingen niet alle fiscale heffingen werden voldaan   Belasting P KMO GO FISC
Aantal controleopdrachten PB 0 0 0 0
VenB/RIPP/BNI 5 1.418 5 1.428
Btw 0 6 0 6
Andere 0 0 0 0
Totaal 5 1.424 5 1.434
Aantal geverifieerde aangiften (IB)/belastingplichtigen (Btw) PB 0 0 0 0
VenB/RIPP/BNI 5 1.783 7 1.795
Btw 0 17 0 17
Andere 0 0 0 0
Totaal 5 1.800 7 1.812
Aantal gewijzigde aangiften (IB)/invorderingsorders (Btw) PB 0 0 0 0
VenB/RIPP/BNI 1 908 3 912
Btw 0 15 0 15
Andere 0 0 0 0
Totaal 1 923 3 927
Percentage productieve verificaties PB 0 0 0 0
VenB/RIPP/BNI 20,00% 50,93% 42,86% 50,81%
Btw 0 88,24% 0 88,24%
Andere 0 0 0 0
Totaal 20,00% 51,28% 42,86% 51,16%
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van de belastingplichtige (in euro) PB 0 0 0 0
VenB/RIPP/BNI 104.063,92 47.836.978,10 291.155,85 48.232.197,87
Andere 0 0 0 0
Totaal 104.063,92 47.836.978,10 291.155,85 48.232.197,87
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van derden (in euro) PB 0 0 0 0
VenB/RIPP/BNI 0 5.651.502,53 0 5.651,502,53
Andere 0 0 0 0
Totaal 0 5.651.502,53 0 5.651.502,53
Bedrag van de nagevorderde btw (in euro) Verschuldigde btw 0 94.982,54 0 94.982,54
Boeten 0 9.770,00 0 9.770,00
Totaal 0 104.752,54 0 104.752,54

Deze controleactie werd in april 2016 proactief aangekondigd op de website van de FOD Financiën. De controle sloeg op de aanslagjaren 2013, 2014 en/of 2015, met andere woorden, in bepaalde gevallen op meerdere aangiften van eenzelfde belastingplichtige. Het is dus logisch dat het aantal aangiften hoger ligt dan het aantal belastingplichtigen (controleopdrachten).

De AAFisc heeft vastgesteld dat zich een aanzienlijk aantal vereffeningen heeft voorgedaan als gevolg van de aankondiging van de verhoging van de aanslagvoeten van de roerende voorheffing op de liquidatieboni. Deze aanslagvoeten zijn inderdaad van 10 naar 25% gestegen vanaf 01.10.2014. De actie beoogde hoofdzakelijk een correcte bepaling van de inkomstenbelastingen.