2.1.6. Btw - Beheer van de dossiers

  2014 2015 2016(2)
FISC FISC FISC
Aantal uitgevoerde verificaties(1) 193.680 187.825 150.289
Aantal productieve verificaties 184.778 180.461 148.887
Percentage productieve verificaties 95,40% 96,08% 99,07%
Totaal bedrag van de verhogingen van het omzetcijfer (in euro) 0 0 0
Gemiddeld bedrag van de verhogingen van het omzetcijfer per productieve verificatie (in euro) 0 0 0
Bedrag van de nagevorderde btw (in euro) 767.073.053 725.227.729 691.665.326
Gemiddeld bedrag van de nagevorderde btw per productieve verificatie (in euro) 4.151 4.019 4.646

(1)De afname is het gevolg van een betere toepassing van de wettelijke verplichtingen door de belastingplichtigen. De door onze diensten gevoerde acties hebben een positief effect op het gedrag van de belastingplichtigen (minder boetes en minder bijzondere rekeningen (zie tabel 1.1.8.)).

(2)Deze tabel bevat het aantal verificaties dat tijdens een kalenderjaar door de teams beheer wordt uitgevoerd. De teams beheer werden pas op 01.07.2016 opgericht, waardoor het niet mogelijk is voor het jaar 2016 het aantal verificaties in beheer op te splitsen per administratie.