2.1.7. Totaal aantal uitgevoerde controleopdrachten in 2016

  2014 2015 2016
FISC FISC P KMO GO FISC
Centrale selectie 128.083 75.414 10.404 47.572 3.072 57.976
Lokale selectie 40.171 28.631 2.237 17.009 1.422 19.246
Totaal(1) 168.254 104.045 12.641 64.581 4.494 81.716

De AAFisc geeft prioriteit aan centraal geselecteerde controles omdat dit een gelijke behandeling van de belastingplichtigen van eenzelfde doelgroep garandeert. Niet alleen wordt zo de garantie gegeven dat belastingplichtigen in gelijke omstandigheden evenveel kans op controle hebben, maar ook dat ze door de controleaanpak ook op dezelfde wijze worden behandeld. De lokale selectie laat de diensten toe om, op basis van hun lokale kennis, dossiers te selecteren waarvan zij verwachten dat de controle productief zal zijn. De regelmatige analyse van deze lokale selecties is, op zijn beurt, een middel om de centrale selectie te verbeteren.

(1)Het aantal controleopdrachten neemt af omdat zij vaker meerdere materies behelzen en de werklast per opdracht dus hoger ligt.