2.1.8. PB - Controle

  2014 2015 2016
FISC FISC P KMO GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften Centrale selectie 77.459 42.764 18.792 22.135 0 40.927
Lokale selectie 14.001 13.953 3.625 13.302 0 16.927
Totaal 91.460 56.717 22.417 35.437 0 57.854
Aantal gewijzigde aangiften Centrale selectie 41.172 24.253 9.707 13.773 0 23.480
Lokale selectie 11.549 10.161 2.601 9.695 0 12.296
Totaal 52.721 34.414 12.308 23.468 0 35.776
Percentage gewijzigde aangiften Centrale selectie 53,15% 56,71% 51,65% 62,22% 0,00% 57,37%
Lokale selectie 82,49% 72,82% 71,75% 72,88% 0,00% 72,64%
Totaal 57,64% 60,68% 54,90% 66,22% 0,00% 61,84%
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 296.926.788 213.137.637 94.459.595 111.418.919 0 205.878.514
Lokale selectie 146.976.037 116.770.187 30.843.911 83.401.240 0 114.245.151
Totaal 443.902.825 329.907.824 125.303.507 194.820.159 0 320.123.665
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 7.212 8.788 9.731 8.090 0 8.768
Lokale selectie 12.726 11.492 11.858 8.603 0 9.291
Totaal 8.420 9.586 10.181 8.302 0 8.948
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 801 529 423 654 0 1.077
Lokale selectie 0 52 1 0 0 1
Totaal 801 581 424 654 0 1.078
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 35.353.921 28.990.215 16.174.634 30.192.164 0 46.366.798
Lokale selectie 0 2.655.523 18.003 0 0 18.003
Totaal 35.353.921 31.645.737 16.192.637 30.192.164 0 46.384.801
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 44.137 54.802 38.238 46.165 0 43.052
Lokale selectie 0 51.068 18.003 0 0

18.003

Totaal 44.137 54.468 38.190 46.165 0 43.029
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 41.973 24.782 10.130 14.427 0 24.557
Lokale selectie 11.549 10.213 2.602 9.695 0 12.297
Totaal 53.522 34.995 12.732 24.122 0 36.854
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 332.280.710 242.127.851 110.634.230 141.611.083 0 252.245.313
Lokale selectie 146.976.037 119.425.710 30.861.914 83.401.240 0 114.263.154
Totaal 479.256.747 361.553.561 141.496.144 225.012.323 0 366.508.467
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 7.917 9.770 10.921 9.816 0 10.272
Lokale selectie 12.726 11.693 11.861 8.603 0 9.292
Totaal 8.954 10.332 11.113 9.328 0 9.945

De controles in deze tabel hebben betrekking op een kalenderjaar en niet op een aanslagjaar. Aangezien een controle betrekking kan hebben op meerdere aanslagjaren, wordt in deze tabel elke gecontroleerde aangifte geteld.