2.1.9. VenB - Controle

  2014 2015 2016
FISC FISC P KMO GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften Centrale selectie 45.921 49.502 175 43.041 2.298 45.514
Lokale selectie 16.250 12.499 115 9.800 2.063 11.978
Totaal 62.171 62.001 290 52.841 4.361 57.492
Aantal gewijzigde aangiften Centrale selectie 21.644 23.083 82 21.857 900 22.839
Lokale selectie 13.711 9.447 76 6.919 1.541 8.536
Totaal 35.355 32.530 158 28.776 2.441 31.375
Percentage gewijzigde aangiften Centrale selectie 47,13% 46,63% 46,86% 50,78% 39,16% 50,18%
Lokale selectie 84,38% 75,58% 66,09% 70,60% 74,70% 71,26%
Totaal 56,87% 52,47% 54,48% 54,46% 55,97% 54,57%
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 1.396.279.464 1.436.242.208 1.286.033 492.305.086 704.441.895 1.198.033.013
Lokale selectie 1.033.792.191 495.953.328 944.383 161.520.162 738.016.875 900.481.421
Totaal 2.430.071.655 1.932.195.536 2.230.416 653.825.248 1.442.458.770 2.098.514.434
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 64.511 62.221 15.683 22.524 782.713 52.456
Lokale selectie 75.399 52.498 12.426 23.344 478.921 105.492
Totaal 68.733 59.397 14.117 22.721 590.929 66.885
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 1.274 1.408 0 2.656 14 2.670
Lokale selectie 0 115 0 0 0 0
Totaal 1.274 1.523 0 2.656 14 2.670
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 85.191.231 83.565.125 0 134.219.441 5.306.461 139.525.902
Lokale selectie 0 4.680.641 0 0 0 0
Totaal 85.191.231 88.245.766 0 134.219.441 5.306.461 139.525.902
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 66.869 59.350 0 50.534 379.033 52.257
Lokale selectie 0 40.701 0 0 0 0
Totaal 66.869 57.942 0 50.534 379.033 52.257
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 22.918 24.491 82 24.513 914 25.509
Lokale selectie 13.711 9.562 76 6.919 1.541 8.536
Totaal 36.629 34.053 158 31.432 2.455 34.045
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 1.481.470.695 1.519.807.333 1.286.033 626.524.526 709.748.356 1.337.558.915
Lokale selectie 1.033.792.191 500.633.969 944.383 161.520.162 738.016.875 900.481.421
Totaal 2.515.262.886 2.020.441.302 2.230.416 788.044.689 1.447.765.231 2.238.040.336
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 64.642 62.056 15.683 25.559 776.530 52.435
Lokale selectie 75.399 52.357 12.426 23.344 478.921 105.492
Totaal 68.669 59.332 14.117 25.071 589.721 65.738

De controles in deze tabel hebben betrekking op een kalenderjaar en niet op een aanslagjaar. Aangezien een controle betrekking kan hebben op meerdere aanslagjaren, wordt in deze tabel elke gecontroleerde aangifte geteld.