2.4.1. Bankonderzoeken: aantal machtigingen

Bankonderzoeken: aantal machtigingen
  2014 2015 2016
Inkomstenbelastingen (AAFisc) 74 97 78
Inkomstenbelastingen (AABBI) 179 133 186
Btw (AAFisc) 30 26 10
Btw (AABBI) 163 223 213
Successierechten (AAPD) 58 30 35
AAFisc

Voor de inkomstenbelastingen komt het aantal van 78 machtigingen overeen met het aantal keer dat de banken bevraagd zijn. Die aanvragen betroffen 45 belastingplichtigen (in geval van een gezamenlijke aanslag is elke echtgenoot/wettelijk samenwonende partner geteld als een afzonderlijke belastingplichtige). Het spreekt voor zich dat voor eenzelfde belastingplichtige, verschillende financiële instellingen bevraagd kunnen worden. Hetzelfde geldt voor de btw: de banken zijn 10 keer bevraagd en het bankgeheim is voor 6 btw-plichtigen opgeheven.

AABBI

Zowel voor inkomstenbelastingen als voor BTW is het aantal machtigingen weergegeven dat door de adviseurs-generaal van de AABBI is verleend.
Het recht tot inzage van de bankrekening van een belastingplichtige behoort tot het onderzoeksinstrumentarium dat ter beschikking staat van de AABBI-ambtenaren in hun strijd tegen fiscale fraude.
Een lichte stijging wordt waargenomen in vergelijking met het jaar 2015. Het aantal machtigingen tot bankonderzoek verleend tijdens een jaar hangt inzonderheid af van de aard van de zaken die gedetecteerd worden en die aanleiding geven tot een bankonderzoek.

AAPD

De Patrimoniumdocumentatie voert bankonderzoeken uit om de bezittingen te kennen die in de aangiften van nalatenschap werden weggelaten, om bijkomende successierechten te kunnen innen.