6.3.1 - Evolutie van de hangende zaken

Evolutie van de hangende zaken
  2014 2015 2016
Hangende zaken op 01.01 794 756 649
Nieuwe zaken 740 259 469
Beslissingen 373 337 405
Dossiers overgemaakt aan andere advocaat 405 29 114
Hangende zaken op 31.12 756 649 599

Het betreft overtredingsdossiers die tot de bevoegdheid van de Algemene administratie van de douane en accijnzen behoren en voor de rechtbank - hangende zaken voor hoven en rechtbanken - gebracht zijn.