Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

6.1.1. Administratieve geschillen: quick wins

  2014 2015 2016
Aantal ontvangen quick wins   76.973   91.255   74.632  
Aantal behandelde quick wins   76.636   90.612   74.070  
Waarvan geannuleerd 71 0,09% 66 0,07% 49 0,07%
Waarvan afgewezen 3.018 3,94% 2.856 3,15% 1.841 2,49%
Waarvan ingewilligd 73.547 95,97% 87.690 96,78% 72.180 97,45%
Behandeld binnen een termijn(1) < 3 dagen         55.147 74,45%
3 <= en < 7 dagen         13.168 17,78%
7 <= en < 14 dagen         3.879 5,24%
>= 14 dagen         1.876 2,53%

De quick wins vormen een versnelde procedure voor de behandeling van overduidelijke fouten die door de belastingplichtige worden vastgesteld in zijn aanslagbiljet PB (bv. een fout in het aantal personen ten laste).

(1)Deze cijfers zijn slechts vanaf 2016 beschikbaar.