Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

6.1.2. Administratieve geschillen: ingediende en behandelde bezwaarschriften

  2014 2015 2016
Aantal nog te behandelen bezwaarschriften bij het begin van het jaar Aantal nieuwe bezwaar-schriften ingediend tijdens het jaar Aantal bezwaar-schriften behandeld tijdens het jaar Aantal nog te behandelen bezwaarschriften op het einde van het jaar Aantal nog te behandelen bezwaarschriften bij het begin van het jaar(1) Aantal nieuwe bezwaar-schriften ingediend tijdens het jaar Aantal bezwaar-schriften behandeld tijdens het jaar Aantal nog te behandelen bezwaarschriften op het einde van het jaar Aantal nog te behandelen bezwaarschriften bij het begin van het jaar(1) Aantal nieuwe bezwaar-schriften ingediend tijdens het jaar Aantal bezwaar-schriften behandeld tijdens het jaar Aantal nog te behandelen bezwaarschriften op het einde van het jaar
Personenbelasting Adm. P.                       10.038
Adm. KMO                       1.926
Adm. GO                       1
AAFisc 16.261 28.573 35.058 9.774 9.845 28.200 29.408 8.624 8.654 26.926 23.452 12.006
Belasting niet inwoners - natuurlijke personen Adm. P.                       1
Adm. KMO                       1.347
Adm. GO                       0
AAFisc 846 1.016 1.161 700 709 1.311 1.350 665 784 1.421 844 1.349
Vennootschapsbelasting Adm. P.                       7
Adm. KMO                       2.737
Adm. GO                       303
AAFisc 3.404 5.903 6.170 3.134 3.139 5.414 6.335 2.200 2.253 5.872 4.961 3.065
Belasting niet inwoners - vennootschappen Adm. P.                       0
Adm. KMO                       102
Adm. GO                       4
AAFisc 89 77 67 99 102 84 81 105 111 51 51 107
Rechtspersonenbelasting Adm. P.                       2
Adm. KMO                       61
Adm. GO                       3
AAFisc 71 162 161 72 74 172 165 81 82 229 241 67
Bedrijfsvoorheffing Adm. P.                       16
Adm. KMO                       1.654
Adm. GO                       206
AAFisc 2.200 3.719 4.122 1.795 1.791 3.815 3.997 1.600 1.584 3.952 3.620 1.879
Roerende voorheffing Adm. P.                       7
Adm. KMO                       1.495
Adm. GO                       41
AAFisc 1.669 4.357 3.545 2.472 2.489 4.625 4.835 2.265 2.328 1.024 1.793 1.550
Roerende voorheffing (dubbelbelastingsverdrag) Adm. P.                       0
Adm. KMO                       5.819
Adm. GO                       0
AAFisc 5.938 202 109 6.031 6.038 195 437 5.796 5.819 189 193 5.819
Onroerende voorheffing Adm. P.                       95
Adm. KMO                       19.786
Adm. GO                       0
AAFisc 29.502 12.405 18.426 23.480 26.443 14.352 22.527 18.267 20.054 11.282 11.425 19.904
Btw Adm. P.                       0
Adm. KMO                       87
Adm. GO                       16
AAFisc 190 737 707 220 220 663 787 90 109 287 285 106
Eurovignet Adm. P.                       0
Adm. KMO                       0
Adm. GO                       0
AAFisc 567 160 582 145 146 160 285 21 21 51 71 0
Verkeersbelasting/ aanvullende verkeersbelasting/ accijnscompenserende belasting Adm. P.                       0
Adm. KMO                       261
Adm. GO                       0
AAFisc 1.053 636 1.311 378 385 774 914 245 253 492 483 262
Belasting op de inverkeerstelling Adm. P.                       0
Adm. KMO                       7
Adm. GO                       0
AAFisc 226 31 239 18 18 24 28 14 14 17 24 7
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen Adm. P.                       0
Adm. KMO                       3
Adm. GO                       0
AAFisc 19 2 18 3 3 1 0 4 7 0 4 3
Belasting op spelen en weddenschappen Adm. P.                       0
Adm. KMO                       0
Adm. GO                       0
AAFisc 4 0 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1
Andere(2) Adm. P.                       6
Adm. KMO                       40
Adm. GO                       227
AAFisc 53 171 176 48 48 558 222 384 387 418 526 274
Totaal Adm. P.                       10.172
Adm. KMO                       35.325
Adm. GO                       801
AAFisc (3) 62.092 58.151 71.855 48.370 51.451 60.349 71.372 40.362 42.462 52.212 47.975 46.399

Administratieve geschillen bestaan uit voorzieningen tegen fiscale heffingen, zoals bepaald in de wet, voorzieningen binnen de administratie (bezwaarschriften, ambtshalve ontheffingen) en zijn specifiek gericht op het vermijden van de overbelasting van hoven en rechtbanken. Aansluitend op de structurele reorganisatie van de AAFisc in de administraties P, KMO en GO op 01.07.2016, werden alle bezwaarschriften die op die datum nog niet behandeld waren, aan de nieuwe diensten toegewezen. Het is daarom niet mogelijk de totaliteit van de gegevens op te splitsen per administratie, behalve wat betreft de voorraad bezwaarschiften op het einde van het jaar. Deze reorganisatie heeft uiteraard het functioneren van de diensten verstoord, waardoor het aantal behandelde bezwaarschriften in 2016 is gedaald.

(1)Wanneer een bezwaarschrift niet bij het correcte Centrum (P, KMO, GO) wordt ingediend, moet het intern doorgestuurd worden. Om dubbeltelling uit te sluiten moet dit aantal interne overdrachten uit het aantal nieuwe bezwaarschriften worden uitgesloten. De kleine verschillen tussen het aantal openstaande bezwaarschriften op 31 december en op 1 januari zijn het gevolg van dergelijke overdrachten wanneer die niet binnen de maand van de eerste ontvangst werden uitgevoerd.

(2)De bezwaarschriften onder de noemer "andere" slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is.

(3)60% van het aantal behandelde bezwaarschriften, werd binnen een termijn van 6 maanden behandeld.