Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

6.1.3. Administratieve geschillen: aard van de beslissingen genomen in 2016

  Inwilliging Afwijzing Gedeeltelijke afwijzing Verzaking Onontvankelijk Geen beslissing, 1e aanleg Andere (2) Totaal
Personenbelasting 10.639 4.046 2.692 1.069 1.024 13 3.969 23.452
Belasting van niet-inwoners - natuurlijke personen 420 156 61 9 45 0 153 844
Vennootschapsbelasting 1.832 794 980 140 306 5 904 4.961
Belasting van niet-inwoners - vennootschappen 29 4 6 3 2 0 7 51
Rechtspersonenbelasting 121 39 33 5 11 0 32 241
Bedrijfsvoorheffing 2.398 162 245 228 31 0 556 3.620
Roerende voorheffing 1.226 149 46 18 11 0 343 1.793
Roerende voorheffing (dubbelbelastingsverdrag) 163 9 1 0 7 0 13 193
Onroerende voorheffing 4.786 3.610 707 447 58 0 1.817 11.425
Btw 30 99 65 5 8 1 77 285
Eurovignet 67 2 0 0 0 0 2 71
Verkeersbelasting/ aanvullende verkeersbelasting/ accijnscompenserende belasting 287 61 25 1 15 0 94 483
Belasting op de inverkeerstelling 11 6 0 0 0 0 7 24
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 0 0 2 0 0 0 2 4
Belasting op spelen en weddenschappen 0 0 1 0 0 0 1 2
Andere(1) 314 19 13 3 56 0 121 526
Totaal 22.323 9.156 4.877 1.928 1.574 19 8.098 47.975

(1)De bezwaarschriften onder de noemer "andere" slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is.

(2)De "andere" beslissingen slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is of zonder voorwerp is geworden door een rechtzetting via een beslissing tot ontheffing langs kohier. Ook beslissingen van gehele of gedeeltelijke aanvaarding of verwerping, genomen voor meerdere bezwaren over samenhangende zaken, behoren tot deze categorie.