6.2.1 - Evolutie aantal hangende rechtzaken behandeld door de AA Inning en Invordering

Evolutie aantal hangende rechtzaken behandeld door de AA Inning en Invordering in 2016
  Burgerlijke zaken Strafzaken Handelszaken Totaal
Hangende rechtszaken op 01.01.2016

1.946 

123 1.126   3.195
Nieuwe rechtszaken 1.193    51        2.288   3.532
Afgehandelde rechtszaken 1.204   55  2.043   3.302
Hangende rechtszaken op 31.12.2016 1.935   119   1.371   3.425

De cijfergegevens van de AAII hebben enkel betrekking op rechtszaken waarbij een beroep wordt gedaan op de tussenkomst van een departementsadvocaat.

Wanneer er zich geen noemenswaardige moeilijkheden voordoen (zoals vaak het geval is bij insolventieprocedures), treedt de Adviseur invordering zelf in rechte op en wordt het dossier statistisch niet als een rechtszaak gekwalificeerd.