6.2.2 - Resultaten van de uitspraken in 2016

Resultaten van de uitspraken in 2016
  Burgerlijke zaken Strafzaken Handelszaken Totaal
Gunstig voor de administratie Eerste aanleg 749

33

 1851        2.633
Beroep 92 19 114
Cassatie 3   0    1   4
Totaal gunstige uitspraken 844    36        1.871   2.751
Ongunstig voor de administratie Première instance Eerste aanleg 101 33  141
Beroep 18 4 23
Cassatie 0 1 3
Totaal ongunstige uitspraken 121 8   38        167
Gedeeltelijk gunstig voor de administratie Eerste aanleg 60  18  82
Beroep 5   2 1 8
Cassatie 1 0 0 1
Totaal gedeeltelijk gunstige uitspraken 66  6       19 91
Doorhaling 173 115 293
Totaal resultaten uitspraken 1.204   55        2.043   3.302

De slaagpercentages zijn in 2016 fors gestegen.

Wanneer er abstractie wordt gemaakt van de voor de administratie gedeeltelijk gunstige uitspraken en doorhalingen, bedraagt het slaagpercentage in 2016 94,2% (in 2015 : 95,7%). Rekening houdende met de gedeeltelijk gunstige uitspraken (2.75%) en het aantal doorhalingen (9%), bedraagt het slaagpercentage 83,3% (in 2015: 82,8%).

Met doorhalingen bedoelt men geschillen waarin er werd beslist om de zaak niet langer voort te zetten of geschillen die niet tot een definitieve uitspraak hebben geleid.