6.4.1 - Aantal hangende zaken inzake registratie en successie

Aantal hangende zaken inzake registratie en successie
  Burgerlijke zaken 2014 Burgerlijke zaken 2015 Burgerlijke zaken 2016 Strafzaken 2014 Strafzaken 2015 Strafzaken 2016 Handelszaken 2014 Handelszaken 2015 Handelszaken 2016
Hangende zaken op 1 januari 589 314 146 2 1 1 59 46 5
Zaken ingeleid in de loop van het jaar 152 61 39 0 1 0 0 0 0
Zaken afgehandeld in de loop van het jaar 427 229 53 1 1 0 13 41 0
Hangende zaken op 31 december 314 146 132 1 1 1 46 5 5

De cijfers betreffen zowel geschillen aanhangig bij de vredegerechten, bij de rechtbanken van eerste aanleg, bij de hoven van beroep als bij het Hof van Cassatie.