6.4.2 - Verdeling van de ingeleide zaken inzake registratie en successie in 2016

Verdeling van de ingeleide zaken inzake registratie en successie in 2016
  Burgerlijke zaken eerste aanleg1 Burgerlijke zaken beroep Burgerlijke zaken Cassatie Strafzaken eerste aanleg1 Strafzaken beroep Strafzaken Cassatie Handelszaken eerste aanleg1 Handelszaken beroep Handelszaken Cassatie
Ingeleid door de AAPD - 7 1 - 0 0 - 0 0
Ingeleid door de tegenpartij - 2 0 - 0 0 - 0 0
Totaal - 9 1 - 0 0 - 0 0

1 De verdeling van de ingeleide zaken is niet beschikbaar voor de rechtbanken van eerste aanleg.

De cijfers betreffen zowel geschillen aanhangig bij de vredegerechten, bij de rechtbanken van eerste aanleg, bij de hoven van beroep als bij het Hof van Cassatie.