6.4.3 - Verdeling van de uitspraken inzake registratie en successie in 2016

Verdeling van de uitspraken inzake registratie en successie in 2016
  Burgerlijke rechtbanken
Gunstige uitspraken voor de AAPD
Burgerlijke rechtbanken
Ongunstige uitspraken voor de AAPD
Strafrechtbanken
Gunstige uitspraken voor de AAPD
Strafrechtbanken
Ongunstige uitspraken voor de AAPD
Handelsrechtbanken
Gunstige uitspraken voor de AAPD
Handelsrechtbanken
Ongunstige uitspraken voor de AAPD
Eerste aanleg 18 17 0 0 0 0
Beroep 5 3 0 0 0 0
Cassatie 2 3 0 0 0 0
Totaal 25 23 0 0 0 0

De cijfers slaan zowel op geschillen aanhangig bij de vredegerechten, bij de rechtbanken van eerste aanleg, bij de hoven van beroep als bij het Hof van Cassatie.

De som van de gunstige en ongunstige uitspraken komt niet noodzakelijk overeen met het aantal behandelde zaken. Sommige uitspraken zijn namelijk gemengd, en er kan afstand van geding zijn gebeurd.