6.4.4 - Uitgevaardigde dwangschriften inzake registratie en successie

Uitgevaardigde dwangschriften inzake registratie en successie
  2014 2015 2016
Registratie 538 338 151
Successie 201 84 96
Totaal 739 422 247

Definitie

Het dwangschrift is de eerste akte van vervolging uitgevaardigd door de ontvanger ter invordering van de fiscale rechten en boeten of andere niet-fiscale vorderingen. Het dwangschrift moet door de gewestelijke directeur worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard, zodat het door een gerechtsdeurwaarder bij exploot kan worden betekend aan de schuldenaar.