7.2.4 - Evolutie aanvragen om bijstand bij invordering behandeld door de AA Inning en Invordering

Evolutie aanvragen om bijstand bij invordering behandeld door de AA Inning en Invordering
  2014 2015 2016
Totaal aanvragen binnen de EU 5.658 5.079 6.393
Totaal aanvragen buiten de EU 224 174 160

De stijgende trend van het aantal aanvragen op basis van de Richtlijn 2010/24/EU werd bevestigd in 2016. Het aantal vragen om inlichtingen is met 50% gestegen.

Het totaalbedrag van de schuldvorderingen inzake inkomende - maar vooral uitgaande aanvragen is, ten opzichte van 2015, ook gevoelig gestegen. Dit is het gevolg van een aantal grote fraudedossiers. Deze uitzonderlijke bedragen verschillen enorm van de gemiddelden van de afgelopen jaren en hebben een grote impact op de resultaten van de invordering