Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Beheer en dienstverlening

Aangiften voor elk type van inkomstenbelasting

Onderhoudsgeld

Woning, kadastraal inkomen (KI) en registratierechten 

Overlijden, Successierechten en nalatenschappen

Douane en Accijnzen

Dienstverlening door de Deposito- en Consignatiekas

Over de FOD Financiën