Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Beheer en dienstverlening

Aangiften voor elk type van inkomstenbelasting

Onderhoudsgeld

Woning, kadastraal inkomen (KI) en registratierechten 

Overlijden, Successierechten en nalatenschappen

Douane en Accijnzen

Dienstverlening door de Deposito- en Consignatiekas

Over de FOD Financiën