Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Controle

Op deze pagina vindt u de operationele cijfers: controle. De cijferreeksen worden verder opgedeeld in verschillende categorieën. Voor elke cijferreeks wordt een data- en metadatabestand aangeleverd.

 • Beheer van de aangiften per inkomstenbelasting

  Personenbelasting - Beheer van de dossiers

  Deze tabel toont, per kalenderjaar, het aantal door de teams beheer geverifieerde aangiften, het aantal gewijzigde aangiften en het bedrag van de inkomstenverhogingen die daaruit voortvloeien, het aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte en het bedrag van de belaste inkomsten als gevolg van die aanslag van ambtswege (= belastbare basis). De tabel geeft ook een detail weer per aanslagjaar.

  Downloads:   data (XLSX, 45.54 KB)  en   metadata (XLSX, 28.31 KB)

  Rechtspersonenbelasting - Beheer van de dossiers

  Deze tabel toont, per kalenderjaar, het aantal door de teams beheer geverifieerde aangiften, het aantal gewijzigde aangiften en het bedrag van de inkomstenverhogingen die daaruit voortvloeien, het aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte en het bedrag van de belaste inkomsten als gevolg van die aanslag van ambtswege (= belastbare basis). De tabel geeft ook een detail weer per aanslagjaar.

  Downloads:   data (XLSX, 42.21 KB)  en   metadata (XLSX, 26.08 KB)

  Vennootschapsbelasting - Beheer van de dossiers

  Deze tabel toont, per kalenderjaar, het aantal door de teams beheer geverifieerde aangiften, het aantal gewijzigde aangiften en het bedrag van de inkomstenverhogingen die daaruit voortvloeien, het aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte en het bedrag van de belaste inkomsten als gevolg van die aanslag van ambtswege (= belastbare basis). De tabel geeft ook een detail weer per aanslagjaar.

  Downloads:   data (XLSX, 48.09 KB)  en   metadata (XLSX, 27.67 KB)

  Belasting niet-inwoners - natuurlijke personen - Beheer van de dossiers

  Deze tabel toont, per kalenderjaar, het aantal door de teams beheer geverifieerde aangiften, het aantal gewijzigde aangiften en het bedrag van de inkomstenverhogingen die daaruit voortvloeien, het aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte en het bedrag van de belaste inkomsten als gevolg van die aanslag van ambtswege (= belastbare basis). De tabel geeft ook een detail weer per aanslagjaar.

  Downloads:   data (XLSX, 41.12 KB)  en   metadata (XLSX, 26.75 KB)

  Belasting niet-inwoners - vennootschappen - Beheer van de dossiers

  Deze tabel toont, per kalenderjaar, het aantal door de teams beheer geverifieerde aangiften, het aantal gewijzigde aangiften en het bedrag van de inkomstenverhogingen die daaruit voortvloeien, het aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte en het bedrag van de belaste inkomsten als gevolg van die aanslag van ambtswege (= belastbare basis). De tabel geeft ook een detail weer per aanslagjaar.

  Downloads:   data (XLSX, 46.29 KB)  en   metadata (XLSX, 26.71 KB)

  Btw - Beheer van de dossiers

  Deze tabel toont, per kalenderjaar, het aantal door de teams beheer uitgevoerde verificaties, het aantal productieve verificaties en het bedrag van de nagevorderde btw. Een verificatie is productief wanneer we minstens een element van de aangifte hebben verbeterd.  Als het team beheer een verificatie uitvoert voor de btw, kan die betrekking hebben op een of meerdere aangiften.

  Downloads:   data (XLSX, 23.44 KB)  en   metadata (XLSX, 26.03 KB)

 • Controleopdrachten en -acties per inkomstenbelasting

  Totaal aantal uitgevoerde controleopdrachten

  Deze tabel toont het aantal uitgevoerde controleopdrachten in een kalenderjaar. De tabel geeft ook een detail weer per type selectie.

  Downloads:   data (XLSX, 21.37 KB)  en   metadata (XLSX, 27.99 KB)

  Personenbelasting - Controle van de aangiften

  Deze tabel toont, per kalenderjaar, het aantal gecontroleerde aangiften, het aantal gewijzigde aangiften en het bedrag van de inkomstenverhogingen die daaruit voortvloeien, het aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte en het bedrag van de belaste inkomsten als gevolg van die aanslag van ambtswege (= belastbare basis).

  Downloads:   data (XLSX, 41.06 KB)  en   metadata (XLSX, 28.68 KB)

  Rechtspersonenbelasting - Controle van de aangiften

  Deze tabel toont, per kalenderjaar, het aantal gecontroleerde aangiften, het aantal gewijzigde aangiften en het bedrag van de inkomstenverhogingen die daaruit voortvloeien, het aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte en het bedrag van de belaste inkomsten als gevolg van die aanslag van ambtswege (= belastbare basis).

  Downloads:   data (XLSX, 40.3 KB)  en   metadata (XLSX, 27.57 KB)

  Vennootschapsbelasting - Controle van de aangiften

  Deze tabel toont, per kalenderjaar, het aantal gecontroleerde aangiften, het aantal gewijzigde aangiften en het bedrag van de inkomstenverhogingen die daaruit voortvloeien, het aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte en het bedrag van de belaste inkomsten als gevolg van die aanslag van ambtswege (= belastbare basis).

  Downloads:   data (XLSX, 46.17 KB)  en   metadata (XLSX, 26.89 KB)

  Belasting niet inwoners - natuurlijke personen - Controle van de aangiften

  Deze tabel toont, per kalenderjaar, het aantal gecontroleerde aangiften, het aantal gewijzigde aangiften en het bedrag van de inkomstenverhogingen die daaruit voortvloeien, het aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte en het bedrag van de belaste inkomsten als gevolg van die aanslag van ambtswege (= belastbare basis).

  Downloads:   data (XLSX, 34.81 KB)  en   metadata (XLSX, 28.64 KB)

  Belasting niet-inwoners - vennootschappen - Controle van de aangiften

  Deze tabel toont, per kalenderjaar, het aantal gecontroleerde aangiften, het aantal gewijzigde aangiften en het bedrag van de inkomstenverhogingen die daaruit voortvloeien, het aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte en het bedrag van de belaste inkomsten als gevolg van die aanslag van ambtswege (= belastbare basis). 

  Downloads:   data (XLSX, 41.3 KB)  en   metadata (XLSX, 26.95 KB)

  Btw - Controles

  Deze tabel toont, per kalenderjaar, het aantal uitgevoerde controles, het aantal productieve controles en de bedragen van de verhogingen van het omzetcijfer en de btw die daaruit voortvloeien. Een verificatie is productief wanneer we minstens een element van de aangifte hebben verbeterd. 

  Downloads:   data (XLSX, 34.46 KB)  en   metadata (XLSX, 26.14 KB)

 • Geconsolideerde resultaten van de verificaties uitgevoerd door de teams beheer en controle (per inkomstenbelasting)

  Personenbelasting - Geconsolideerde resultaten van de verificaties uitgevoerd door de teams beheer en controle

  Deze tabel toont, per kalenderjaar, het aantal geverifieerde aangiften, het aantal gewijzigde aangiften en het bedrag van de inkomstenverhogingen die daaruit voortvloeien, het aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte en het bedrag van de belaste inkomsten als gevolg van die aanslag van ambtswege (= belastbare basis). De tabel toont ook het onderscheid tussen de verificaties die zijn uitgevoerd door de teams beheer en de teams controle.

  Downloads:   data (XLSX, 37.02 KB)  en   metadata (XLSX, 27.85 KB)

  Rechtspersonenbelasting - Geconsolideerde resultaten van de verificaties uitgevoerd door de teams beheer en controle

  Deze tabel toont, per kalenderjaar, het aantal geverifieerde aangiften, het aantal gewijzigde aangiften en het bedrag van de inkomstenverhogingen die daaruit voortvloeien, het aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte en het bedrag van de belaste inkomsten als gevolg van die aanslag van ambtswege (= belastbare basis). De tabel toont ook het onderscheid tussen de verificaties die zijn uitgevoerd door de teams beheer en de teams controle.

  Downloads:   data (XLSX, 41.45 KB)  en   metadata (XLSX, 27.82 KB)

  Vennootschapsbelasting - Geconsolideerde resultaten van de verificaties uitgevoerd door de teams beheer en controle

  Deze tabel toont, per kalenderjaar, het aantal geverifieerde aangiften, het aantal gewijzigde aangiften en het bedrag van de inkomstenverhogingen die daaruit voortvloeien, het aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte en het bedrag van de belaste inkomsten als gevolg van die aanslag van ambtswege (= belastbare basis). De tabel toont ook het onderscheid tussen de verificaties die zijn uitgevoerd door de teams beheer en de teams controle.

  Downloads:   data (XLSX, 45.84 KB)  en   metadata (XLSX, 26.6 KB)

  Belasting niet-inwoners - natuurlijke personen - Geconsolideerde resultaten van de verificaties uitgevoerd door de teams beheer en controle

  Deze tabel toont, per kalenderjaar, het aantal geverifieerde aangiften, het aantal gewijzigde aangiften en het bedrag van de inkomstenverhogingen die daaruit voortvloeien, het aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte en het bedrag van de belaste inkomsten als gevolg van die aanslag van ambtswege (= belastbare basis). De tabel toont ook het onderscheid tussen de verificaties die zijn uitgevoerd door de teams beheer en de teams controle.

  Downloads:   data (XLSX, 37.21 KB)  en   metadata (XLSX, 24.92 KB)

  Belasting niet-inwoners - vennootschappen - Geconsolideerde resultaten van de verificaties uitgevoerd door de teams beheer en controle

  Deze tabel toont, per kalenderjaar, het aantal geverifieerde aangiften, het aantal gewijzigde aangiften en het bedrag van de inkomstenverhogingen die daaruit voortvloeien, het aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte en het bedrag van de belaste inkomsten als gevolg van die aanslag van ambtswege (= belastbare basis). De tabel toont ook het onderscheid tussen de verificaties die zijn uitgevoerd door de teams beheer en de teams controle.

  Downloads:   data (XLSX, 42.69 KB)  en   metadata (XLSX, 26.67 KB)

  Btw - Geconsolideerde resultaten van de verificaties uitgevoerd door de teams beheer en controle

  Deze tabel toont, per kalenderjaar, het aantal uitgevoerde verificaties, het aantal productieve verificaties en het bedrag van de nagevorderde btw. De tabel toont ook het onderscheid tussen de verificaties die zijn uitgevoerd door de teams beheer en de teams controle.

  Downloads:   data (XLSX, 32.61 KB)  en   metadata (XLSX, 26.44 KB)

 • Controles door AA Douane en Accijnzen

  Hoeveelheden drugs en cash gedetecteerd door de drugs- en cashhonden van de hondenbrigade van de AAD&A

  Deze tabel geeft een beschrijving van de hoeveelheden drugs en cash gedetecteerd door de drugs- en cashhonden van de hondenbrigade, per kalenderjaar en per type.

  Downloads:   data (XLSX, 28.72 KB)  en   metadata (XLSX, 29.17 KB)

  Aantal illegale sigaretten in beslag genomen door de AAD&A

  In deze tabel wordt, per kalenderjaar, het aantal illegale sigaretten weergegeven dat door de AAD&A in beslag is genomen, uitgesplitst volgens het soort overtreding.

  Downloads:   data (XLSX, 27 KB)  en   metadata (XLSX, 27.98 KB)

  Inbeslaggenomen hoeveelheden drugs door de opsporingsdienst van de AAD&A

  Deze tabel geeft, per kalenderjaar, een overzicht van de totale hoeveelheid drugs uitgedrukt in gram inbeslaggenomen door de opsporingsdienst van de AAD&A. Deze cijfers werden ook opgesplitst per type drugs.

  Downloads:   data (XLSX, 27.41 KB)  en   metadata (XLSX, 26.78 KB)

  Aantal vastgestelde inbreuken inzake CITES-wetgeving door de AAD&A

  Deze tabel geeft, per kalenderjaar, een overzicht van het aantal inbreuken inzake de CITES-wetgeving. De Conventie van Washington (CITES: Convention on the International Trade of Endangered Species) is een overeenkomst dat de internationale handel van in het wild levende dieren en planten, alsook onderdelen hiervan, op een legale, duurzame en traceerbare wijze organiseert, zonder dat het voorbestaan van deze soorten in het gedrang komt.

  Downloads:   data (XLSX, 26.09 KB)  en   metadata (XLSX, 27.58 KB)

  Aantal stalen geanalyseerd door het Laboratorium van de AAD&A

  Deze tabel toont, per kalenderjaar,  het aantal stalen diesel afkomstig van controles op de openbare weg (staalname uit de brandstoftank van voertuigen).

  Downloads:   data (XLSX, 26.93 KB)  en   metadata (XLSX, 27.72 KB)

  Aantal controles en vaststellingen op de openbare weg door de mobiele diensten van de AAD&A

  Deze tabel geeft, per kalenderjaar en per type controle, een overzicht van het aantal controles en vaststellingen op de openbare weg door de mobiele diensten van de AAD&A

  Downloads:   data (XLSX, 27.91 KB)  en   metadata (XLSX, 28.89 KB)

  Aantal inbeslaggenomen namaakgoederen door de AAD&A

  Deze tabel geeft, per kalenderjaar, een overzicht weer van de hoeveelheden namaak die door de AAD&A in beslag genomen zijn toen ze de EU binnenkwamen, opgesplitst volgens type namaak.

  Downloads:   data (XLSX, 27.84 KB)  en   metadata (XLSX, 27.44 KB)

  Aantal vastgestelde inbreuken door de opsporingsdiensten van de AAD&A

  Deze tabel geeft, per kalenderjaar en per type, het aantal inbreuken weer die vastgesteld werden door de Administratie Opsporing, evenals het hiermee corresponderende bedrag in euro.

  Downloads:   data (XLSX, 25.67 KB)  en   metadata (XLSX, 26.87 KB)

 • AA Bijzondere Belastinginspectie: controle & fraude

  Aantal behandelde dossiers

  In deze tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal door de BBI behandelde dossiers : aantal behandelde luiken (inkomstenbelastingen of BTW)

  Downloads:   data (XLSX, 27.5 KB)  en   metadata (XLSX, 22.62 KB)

  Geïnde bedragen per BBI-ambtenaar

  In deze tabel wordt een overzicht gegeven van wat, per ambtenaar, effectief geïnd of aangezuiverd is op grond van de door de BBI gevestigde aanslagen.

  Downloads:   data (XLSX, 28.44 KB)  en   metadata (XLSX, 22.6 KB)

  Ingekohierde bedragen per BBI-ambtenaar

  In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de ingekohierde bedragen per ambtenaar m.b.t. taxaties door de BBI

  Downloads:  data  en   metadata (XLSX, 22.49 KB)

  Optimalisatie controle via audittechnieken

  In deze tabel wordt een overzicht gegeven van het percentage controles door de BBI via e-audittechnieken

  Downloads:   data (XLSX, 27.35 KB)  en   metadata (XLSX, 22.49 KB)

  Percentage afgehandelde luiken met resultaat

  In deze tabel wordt een overzicht gegeven van het percentage door de BBI afgehandelde luiken met resultaat.

  Downloads:   data (XLSX, 27.35 KB)  en   metadata (XLSX, 20.98 KB)

  Vermeden fiscale verliezen omwille van preventieve acties

  Vermeden fiscale verliezen omwille van preventieve acties, resultaat van een vroegtijdige opsporing van btw-carrouselfraude. Vooral te danken aan de netwerkanalysetechniek TNA (Transactional Network Analysis) door de BBI ontwikkeld voor alle EU-landen. Het gaat over het verschil tussen de gemiddelde theoretische verliezen in Europa (deel België) en de werkelijke geleden verliezen.

  Downloads:   data (XLSX, 27.45 KB)  en   metadata (XLSX, 24.33 KB)

 • Andere uitgevoerde controles

  Bankonderzoeken door AA Fiscaliteit: aantal machtigingen

  Deze tabel geeft een overzicht van het aantal keer dat Algemene Administratie van de Fiscaliteit de banken heeft bevraagd, per kalenderjaar en per type belasting. Er kunnen verschillende financiële instellingen bevraagd worden voor eenzelfde belastingplichtige.

  Downloads:   data (XLSX, 19.17 KB)  en   metadata (XLSX, 23.42 KB)

  Tax Shelter

  Deze tabel toont, per kalenderjaar, het aantal afgesloten raamovereenkomsten voor audiovisuele werken en podiumwerken, de geïnvesteerde bedragen en het aantal controles en rechtzettingen uitgevoerd door de cel Tax Shelter van AAFisc. Een raamovereenkomst is een overeenkomst tussen een investeerder (die aan de voorwaarden voldoet) en een erkende productievennootschap waarbij de investeerder zich ertoe verbindt een bepaald bedrag te investeren in een audiovisueel werk of podiumwerk. In ruil daarvoor krijgt de investeerder een tijdelijke belastingvrijstelling.

  Downloads:   data (XLSX, 20.3 KB)  en   metadata (XLSX, 26.27 KB)

  Bankonderzoeken door AA Bijzondere Belastinginspectie: aantal machtigingen

  In deze tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal machtigingen bankonderzoeken door de BBI.

  Downloads:   data (XLSX, 28.2 KB)  en   metadata (XLSX, 20.99 KB)

  Aantal vragen om inlichtingen aan banken en overige derden door AA Inning & Invordering

  Voor de invordering van de schulden kan de AAII inlichtingen opvragen bij banken en overige derden, teneinde een beeld te vormen van de vermogenstoestand van de schuldenaren. We beschikken niet over gegevens van voor 2020. Een aanzienlijk aantal vragen om inlichtingen wordt jaarlijks gevraagd (behalve voor de DAVO). Deze aanvragen hebben als doel de solvabiliteit van de schuldenaren te bepalen, met het oog op het nemen van de meest gepaste invorderingsmaatregelen, en om te strijden tegen de georganiseerde fraude.

  Downloads:   data (XLSX, 12.14 KB)  en   metadata (XLSX, 23.33 KB)

  Bankonderzoeken: aantal machtigingen (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie)

  Deze tabel toont het aantal machtigingen tot bankonderzoeken, aangevraagd door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD). De AAPD voert bankonderzoeken uit om de bezittingen te kennen die in de aangiften van nalatenschap werden weggelaten, om bijkomende successierechten te kunnen innen.

  Downloads:  data  en  metadata

  Bedragen van vastgestelde verzuimen in de aangiften van nalatenschap en van bijkomende rechten

  De tabel toont de bedragen van vastgestelde verzuimen in de aangiften van nalatenschap en van bijkomende rechten. De bedragen worden aangeduid in euro.

  Downloads:  data  en  metadata