Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Controle

Beheer van dossiers per inkomstenbelasting

Controleopdrachten en -acties per inkomstenbelasting

Geconsolideerde resultaten van de verificaties uitgevoerd door de teams beheer en controle (per inkomstenbelasting)

Controles door AA Douane en Accijnzen

Andere uitgevoerde controles