Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Controle

Beheer van dossiers per inkomstenbelasting

Controleopdrachten en -acties per inkomstenbelasting

Geconsolideerde resultaten van de verificaties uitgevoerd door de teams beheer en controle (per inkomstenbelasting)

Controles door AA Douane en Accijnzen

Andere uitgevoerde controles