Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Fiscale geschillen

Op deze pagina vindt u de operationele cijfers: fiscale geschillen. De cijferreeksen worden  verder opgedeeld in verschillende categorieën. Voor elke cijferreeks wordt een data- en metadatabestand aangeleverd.

 • Fiscaliteit

  Administratieve geschillen: aard van de beslissingen

  Deze tabel toont, per kalenderjaar, het totaal aantal afgesloten bezwaarschriften met een detail van de gewesten, de inkomstenbelastingen, de voorheffingen, de btw en de diverse taksen en de aard van de beslissing.

  Downloads:   data (XLSX, 64.14 KB)  en   metadata (XLSX, 24.17 KB)

  Administratieve geschillen: ingediende en behandelde bezwaarschriften

   Deze tabel toont, per kalenderjaar, het aantal ontvangen bezwaarschriften (voor inkomstenbelastingen, btw, voorheffingen, diverste taksen), het aantal afgesloten bezwaarschriften en het aantal nog te behandelen bezwaarschriften bij het begin en het einde van het jaar.  

  Downloads:   data (XLSX, 45.43 KB)  en   metadata (XLSX, 27.01 KB)

  Administratieve geschillen: quick wins/kleine geschillen

  Deze tabel toont, per kalenderjaar, het aantal ontvangen en afgesloten quick wins. De afgesloten quick wins worden gedetailleerd per aard van de behandeling en de behandelingstermijn. De quick wins zijn een versnelde procedure voor de behandeling van overduidelijke fouten die door de belastingplichtige worden vastgesteld in zijn aanslagbiljet personenbelasting (bijvoorbeeld een fout in het aantal personen ten laste). 

  Downloads:   data (XLSX, 23.5 KB)  en   metadata (XLSX, 24.31 KB)

  Gerechtelijke geschillen: aard van de beslissingen

   Deze tabel toont, per kalenderjaar, het totaal aantal afgesloten geschillen met een detail van de inkomstenbelastingen, de voorheffingen, de btw en de diverse taksen, de rechtbanken van eerste aanleg, de hoven van beroep en de aard van de beslissing.

  Downloads:   data (XLSX, 346.77 KB)  en   metadata (XLSX, 25.13 KB)

  Gerechtelijke geschillen: ingediende en behandelde geschillen

  Deze tabel toont, per kalenderjaar, het totaal aantal nieuwe geschillen, het totaal aantal afgesloten geschillen, het totaal aantal nog te behandelen geschillen bij het begin en het einde van het jaar. Ze toont ook een detail voor de inkomstenbelastingen, de voorheffingen, de btw en de diverse taksen. 

  Downloads:   data (XLSX, 51.77 KB)  en   metadata (XLSX, 24.79 KB)

 • Patrimoniumdocumentatie

  Uitgevaardigde dwangschriften inzake registratie en successie

  Deze tabel geeft het aantal dwangschriften weer inzake registratie en successies.

  Downloads:   data (XLSX, 23.19 KB)  en   metadata (XLSX, 24.6 KB)

  Verdeling van de uitspraken inzake registratie en successie

  De tabel geeft de verdeling weer van de uitspraken inzake registratie en successie in 2021. We onderscheiden burgerlijke-, straf- en handelszaken.

  Downloads:  data  en  metadata

  Aantal hangende zaken inzake registratie en successie

  De tabel geeft het aantal hangende zaken inzake registratie en successie weer. We onderscheiden burgerlijke-, straf- en handelszaken. De cijfers betreffen zowel geschillen aanhangig bij de vredegerechten, bij de rechtbanken van eerste aanleg, bij de hoven van beroep als bij het Hof van Cassatie.

  Downloads:   data (XLSX, 24.15 KB)  en   metadata (XLSX, 24.51 KB)

  Verdeling van de ingeleide zaken inzake registratie en successie

  De tabel toont de verdeling van de ingeleide zaken inzake registratie en successie in 2021. We onderscheiden burgerlijke-, straf- en handelszaken.

  Downloads:   data (XLSX, 23.6 KB)  en   metadata (XLSX, 24.79 KB)