Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Open data: DCAT-AP feed

De FOD Financiën breidt haar catalogus van open datasets verder uit. Via deze DCAT-AP feed (Data Catalog Vocabulary - Application Profile), vindt u altijd het laatste overzicht van alle beschikbare datasets gerelateerd aan de operationele en statistische cijfers.

Deze catalogus bevat alle operationele en statistische cijferreeksen van de FOD Financiën. De geproduceerde statistieken hebben betrekking op alle activiteiten van de FOD Financiën en van haar Algemene Administraties. Deze cijferreeksen worden jaarlijks, trimestrieel of maandelijks geüpdatet. Deze catalogus bevat onder meer cijferreeksen over de ontvangsten van de Belgische federale overheid, het budget, de aangiften voor elk type van inkomstenbelasting, fiscale controlegegevens, compliance en invordering, fiscale geschillen, … Op deze manier wil de FOD Financiën open en transparant communiceren over haar werking en haar kernopdrachten.

Deze DCAT-AP feed wordt eveneens opgeladen via het federale open dataportaal (beheerd door de FOD BOSA). Aangezien de werking van al die portalen gemeenschappelijke IT-normen volgt, kan het ene portaal automatisch de inhoud van een ander portaal ophalen. Ook de Europese portalen reproduceren ten minste gedeeltelijk de inhoud van de federale en nationale portalen.

De cijferreeksen zijn eveneens individueel consulteerbaar op de website van de FOD Financiën. Voor elke cijferreeks wordt een data- en metadatabestand in Excel-formaat aangeleverd.

Meer informatie:

De FOD Financiën voert een open en transparant beleid rond data. De EU-richtlijn 2019/1024 betreffende open data en het hergebruik van overheidsinformatie, bekend als de PSI-richtlijn biedt een kader voor de verspreiding van gegevens die door de publieke sector in de Europese Unie worden beheerd. Bovendien bepaalt de richtlijn dat gegevens uit de overheidssector moeten worden gedocumenteerd met metadata die het volgende specificeren: 

  • De inhoud
  • De verantwoordelijke instelling
  • Het distributieformaat
  • ...

Deze (meta)data moeten machinaal leesbaar zijn en voldoen aan bepaalde internationale normen. Dat zorgt voor leesbaarheid voor verschillende toepassingen, zoals open dataportalen. De facto dient de DCAT-standaard van de W3C als referentie voor het documenteren van datasets in open dataportalen over de hele wereld. DCAT-bestanden kunnen in verschillende indelingen worden geschreven, waaronder XML of JSON. Voor het eigen gebruik heeft de Europese Commissie het DCAT-AP-Profiel als norm gespecificeerd. In zowel Europa als België wordt de documentatie van open datasets en diensten uitgevoerd in overeenstemming met het DCAT-AP-profiel.