Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Samenwerking

Op deze pagina vindt u de operationele cijfers: samenwerking. De cijferreeksen worden  verder opgedeeld in verschillende categorieën. Voor elke cijferreeks wordt een data- en metadatabestand aangeleverd.

 • Nationaal niveau

  Aangifteoverdracht van vermoedens van witwassen of financiering van het terrorisme

  In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de aangifteoverdracht van vermoedens van het CAF naar de CFI : ambtenaren van de FOD Financiën die feiten vaststellen of vermoedens gelinkt aan het witwassen van kapitalen of de financiering van het terrorisme zijn gehouden de CFI in kennis te stellen overeenkomstig art. 79, § 2, 2° van de wet AML van 18.09.2017. Het CAF is het centraal contactpunt van de FOD Financiën met de CFI (rol van "compliance officer")  - beslissing dircom. 06.07.2012.

  Downloads:   data (XLSX, 26.03 KB)  en   metadata (XLSX, 24.87 KB)

  Aantal klachten ingediend bij het parket AABBI + Una Via

  In deze tabel wordt, voor de BBI, een overzicht gegeven van het aantal klachten bij het Parket + aantal overleg Una Via

  Downloads:   data (XLSX, 28.29 KB)  en   metadata (XLSX, 22.37 KB)

  Aanvragen van inlichtingen van de CFI aan het CAF

  In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de aanvragen van inlichtingen van de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) aan het CAF (Coördinatie anti-fraude) : wanneer de CFI een dossier geldig heeft gevat, kan ze bijkomende inlichtingen verkrijgen van de FOD Financiën overeenkomstig art. 81, § 1, 4° wet AML van 18.09.2017. CAF=SPOC Financiën.

  Downloads:   data (XLSX, 27.9 KB)  en   metadata (XLSX, 24.77 KB)

  Uitwisseling van inlichtingen bij het CAF en andere samenwerkingsvormen

  Het CAF centraliseert alle info van indiciën van fraude vastgesteld in gerechtsdossiers door magistraten van het OM (parketten en arbeidsauditoraten) overeenkomstig art. 29 bis wetboek Strafvordering, alsook van de CFI overeenkomstig art. 83, § 2, al. 5 van de wet AML van 18.09.2017.

  Downloads:   data (XLSX, 27.78 KB)  en   metadata (XLSX, 23.2 KB)

 • Internationaal niveau

  Internationale samenwerking: uitwisseling van inlichtingen door AA Fiscaliteit

  Deze tabel toont het totaal aantal ontvangen en verzonden inlichtingen aan partnerlanden per kalenderjaar.

  Downloads:   data (XLSX, 28.37 KB)  en   metadata (XLSX, 28.24 KB)

  Internationale samenwerking per type verzoek om bijstand bij de invordering via de AA Inning en Invordering

  De invorderingsbijstand is gebaseerd op: verzoeken om inlichtingen, verzoeken tot notificatie, verzoeken tot invordering en verzoeken tot conservatoire maatregelen.  

  Downloads:   data (XLSX, 21.88 KB)  en   metadata (XLSX, 27.48 KB)

  Aantal verzoeken om bijstand bij de invordering binnen en buiten de Europese Unie

  Het totale aantal inkomende en uitgaande verzoeken op grond van Richtlijn 2010/24/EU is met 11 % gestegen ten opzichte van 2021.

  Downloads:   data (XLSX, 16.22 KB)  en   metadata (XLSX, 21.18 KB)

  Aantal verzoeken om wederzijdse bijstand bij de invordering die door de AAII ontvangen zijn uit of verzonden zijn aan andere de landen van de Europese Unie

  De invorderingsbijstand is gebaseerd op: verzoeken om inlichtingen, verzoeken tot notificatie, verzoeken tot invordering en verzoeken tot conservatoire maatregelen.  

  Downloads:   data (XLSX, 25.49 KB)  en  metadata