Belgische federaal geïnde fiscale ontvangsten

De Belgische federaal geïnde fiscale ontvangsten geven wij weer vanuit diverse standpunten:

  • vergelijking van de realisaties voor het lopende en vorige jaar met de begrote cijfers; 
  • historiek van de ontvangsten naar soort: Directe Belastingen, Douane en Accijnzen, BTW en Registratierechten,...;

U kan de tabellen zowel in PDF-formaat als in Excel-formaat downloaden.

De federaal geïnde fiscale ontvangsten

Inhoud Pdf Excel
De grote lijnen van de totale fiscale ontvangsten /  cijfers (XLSX, 89.84 KB) november 2020
 cijfers (XLSX, 804.12 KB) 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019
De realisaties in de eerste maanden van het lopende jaar en in de overeenstemmende periode van het vorige jaar ten opzichte van de gebudgetteerde ontvangsten / /
Globaal overzicht van de door de federale overheid geïnde ontvangsten: realisaties  B.3. (PDF, 120.89 KB)  B.3. (XLSX, 28.68 KB)
Totale ontvangsten volgens aard en volgens administratie: realisaties  B.4. (PDF, 238.97 KB)  B.4. (XLSX, 200.1 KB)
Rijksmiddelenontvangsten volgens aard en volgens administratie: realisaties  B.5. (PDF, 121.52 KB)  B.5. (XLSX, 25.78 KB)
Voorafnemingen volgens aard, volgens administratie en volgens bestemming: realisaties  B.6. (PDF, 229.24 KB)  B.6. (XLSX, 152.74 KB)
De ontvangsten "Gewesten en Gemeenschappen", de realisaties van de afgelopen jaren en maanden  B.7. (PDF, 296.24 KB)  B.7. (XLSX, 128.53 KB)
Economische hergroepering van de ontvangsten van de Federale Overheid  B.8. (PDF, 166.79 KB)  B.8. (XLSX, 27.57 KB)
Archief federaal geïnde fiscale ontvangsten  1970-2018. (PDF, 499.41 KB)  1970-2018. (XLSX, 237.75 KB)