Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Conjunctuurnota

Ten einde de dienstverlening te optimaliseren en de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk aan te wenden, zal de Conjunctuurnota in de toekomst niet meer in papieren versie verschijnen.

Die beslissing kadert evenzeer in het ecologisch verantwoorde streven naar duurzaamheid, dat de FOD Financiën ten volle onderschrijft, alsmede in het spaarzaam omgaan met de beperkte budgettaire middelen.

De afschaffing van de papieren versie van de statistieken en het aanbod ervan alleen op de website van de FOD Financiën kadert tevens in een ruimere herschikking van de statistische tabellen. Inhoudelijk zal de nadruk liggen op de statistieken die betrekking hebben op het kernbedrijf van de FOD Financiën. Met het oog op de gebruiksvriendelijkheid zal ervoor gezorgd worden dat de cijfers op handige wijze te raadplegen zijn.

Online beschikbare tabellen uit de Conjunctuurnota

U kan momenteel een beperkt aantal tabellen uit de Conjunctuurnota downloaden op deze site. U vindt ze terug bij de federale fiscale statistieken.