Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Macro-economische variabelen, conjunctuurindicatoren en andere cijfers

Op deze pagina vindt u de statistische cijfers: macro-economische variabelen en conjunctuurindicatoren. Voor elke cijferreeks wordt een data- en metadatabestand aangeleverd.

Bruto binnenlands product en zijn belangrijkste componenten: absolute cijfers in lopende prijzen: realisaties & reële groei (in volume): realisaties

In deze tijdreeksen wordt het bruto binnenlands product (bbp) en zijn belangrijkste componenten op jaarlijkse (Y) en driemaandelijkse (Q) basis weergegeven. Vanuit de bestedingsoptiek wordt het bbp als de som van alle bestedingscomponenten (uitgezonderd het intermediair verbruik) min de invoer geraamd.

Downloads:   data (XLSX, 65.84 KB)  en   metadata (XLSX, 22.81 KB)

Maandelijkse conjunctuurindicatoren: realisaties

Conjunctuurindicatoren moeten zo snel en zo accuraat mogelijk de huidige en in de nabije toekomst verwachte economische activiteit registreren, globaal en voor diverse sectoren en regio’s afzonderlijk. De economische activiteit kent golfbewegingen, waarbij bekeken over meerdere jaren, periodes van sterkere en tragere groei (of zelfs krimpende economische activiteit) elkaar afwisselen. Die opeenvolging van opgaande en neergaande beweging is de conjunctuurcyclus. In deze tijdreeks worden enkele belangrijke conjunctuurindicatoren op maandbasis opgenomen:

Downloads:   data (XLSX, 32.39 KB)  en   metadata (XLSX, 26.66 KB)

Macro-economische kernvariabelen: realisaties

In deze tabel worden enkele macro-economische kernvariabelen weergegeven.

Downloads:   data (XLSX, 24.73 KB)  en   metadata (XLSX, 27.74 KB)

Overheidsfinanciën: gezamenlijke overheid: realisaties conform ESR 2010

in deze tabel worden enkele variabelen van de overheidsfinanciën op jaarbasis  zowel in lopende prijzen (in miljarden euro's) als in % bbp weergegeven. De statistieken betreffende de overheidsfinanciën worden opgesteld in het conceptuele kader van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR2010), aangevuld met het ESR2010-Handboek voor het overheidstekort en de overheidsschuld. De statistieken betreffende de overheidsfinanciën vormen de basis voor de Europese fiscale monitoring, in het bijzonder de statistieken met betrekking tot de procedure bij buitensporige tekorten (PBT) of excessive deficit procedure (EDP).

Downloads:   data (XLSX, 25.6 KB)  en   metadata (XLSX, 26.14 KB)

Prijsverloop en rentevoeten overheidssector: realisaties

In deze tabel worden verschillende indexcijfers en rentetarieven op jaar- (Y) en maandbasis (M) weergegeven. Voor de bbp-deflator, NICP en gezondheidsindex op jaarbasis wordt de jaarlijkse verandering weergegeven. Voor de NICP en gezondheidsindex op maandbasis wordt de index t.o.v. het basisjaar 2013 weergegeven.

Downloads:   data (XLSX, 36.36 KB)  en   metadata (XLSX, 26.35 KB)