Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aangiften indienen ‘via XML-bestand’ – voor eenzelfde belastingplichtige

U kunt verschillende aangiften van eenzelfde belastingplichtige in één keer versturen (rekening houdend met de indieningstermijn vanaf de toekenning of de betaalbaarstelling van de inkomsten).

Documentatie


Gebruik van een mandaat

U kunt een XML-bestand indienen met een mandaat onder de volgende twee voorwaarden:

  • Het XML-bestand kan slechts één ‘taxpayer’-element tegelijk bevatten.
  • Het ondernemingsnummer in het ‘taxpayer’-element van uw XML-bestand moet identiek zijn aan het ondernemingsnummer van het geselecteerde mandaat, anders wordt het XML-bestand geweigerd.