Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aangiften indienen ‘via XML-bestand’ – voor meerdere belastingplichtigen

 • Hoe dien ik aangiften in voor meerdere belastingplichtigen tegelijk?

  Gebruik het  model voor de meervoudige aangifte (ZIP, 2.2 KB). U kunt maximaal voor 500 verschillende belastingplichtigen tegelijkertijd indienen.

  Upload het gezipt bestand, zoals in dit  voorbeeld (ZIP, 838 bytes).
  Dit is nodig om het onderscheid te maken met een ‘enkelvoudig’ xml-bestand en om een correcte verwerking te kunnen garanderen. Een niet-gezipt bestand zal niet verwerkt worden.

  Bij de verwerking wordt het zip-bestand uitgepakt en opgesplitst in even zoveel individuele zendingen als er belastingplichtigen voorkomen in het bestand. Een individuele zending kan op zijn beurt één of meer aangiften voor een zelfde belastingplichtige bevatten.

  Na deze opsplitsing vervolgt de verwerking de normale weg, zoals bij de huidige indiening voor individuele belastingplichtigen. Dat betekent ook dat elk van de individuele zendingen aanvaard of verworpen kan worden. Verwerping van één zending (b.v. omwille van niet-gekend KBO-nummer) zal dus niet de verwerking en aanvaarding van de overige zendingen tegenhouden.
   

 • Kan ik gebruik maken van mandaten bij indiening van meer dan één aangifte in één bestand?

  Neen. Omdat het gaat om verschillende belastingplichtigen in één bestand, kunt u bij dergelijke

  indiening geen gebruik maken van mandaten.

  U moet aanmelden met een rol in naam van uw onderneming. De individueel uitgepakte zendingen komen terecht in het overzicht van uw onderneming.

  Als u voorafgaand aan de indiening van een meervoudig bestand een mandaat hebt geselecteerd, dan zullen alle individuele zendingen voor belastingplichtigen die verschillen van de mandaatgever verworpen worden (op basis van de vergelijking van het ‘Taxpayer’ element met identificatie van de mandaatgever).
   

 • Wat betekent de foutmelding : ‘De belastingschuldige die in het XML bestand werd opgenomen stemt niet overeen met de aangemelde persoon of onderneming. 0xxxxxxxxx (XML) != 0xxxxxxxxx(MyMinfin)’?

  U hebt een meervoudig bestand ingediend terwijl u ingelogd bent als mandaatnemer. U moet:

  • ofwel een individuele aangifte indienen voor elke individuele belastingplichtige, waarbij u kunt gebruik maken van het mandaat voor deze client.
  • ofwel een meervoudige aangifte indienen; in dat geval kunt u geen gebruik maken van de mandaten.

 • Hoe verschijnt een meervoudige aangifte in mijn overzicht van aangiften RV ?

  Het zip-bestand wordt uitgepakt en opgesplitst in even zoveel individuele zendingen als er belastingplichtigen voorkomen in het bestand.

  Als indiener ziet u voor elk van deze individuele zendingen een lijn in het overzicht van uw aangiften RV. De lijn herneemt de naam van het door u ingediende bestand met een achtervoegsel _part_1, _part_2, (….), _part_99, enz.

  In het persoonlijk overzicht van uw client verschijnt enkel de individuele zending die betrekking heeft op deze client, b.v. ‘multiholding taxfile_part_2.xml’.


   

 • Hoe krijg ik een feedbackrapport voor mijn verzending?

  In het overzicht van de aangiften hebt u de mogelijkheid om een feedbackbestand te downloaden voor al uw aangiftes onder de vorm van een xml-bestand.

  Om dit feedbackbestand te downloaden:

  • Selecteer een begindatum en een einddatum: selectie van periode waarvoor u een feedbackrapport wenst.
  • Druk op de knop ‘Downloaden van de ontvangstbevestiging’.

  Het feedbackbestand bevat per aangifte als belangrijkste elementen:

  • Al dan niet aanvaard
  • Ondernemingsnummer belastingschuldige
  • Indieningsdatum
  • Type aangifte
  • Referentie van de aangifte
  • Brutobedrag van de inkomsten
  • Belastbaar bedrag
  • Aanslagvoet
  • Bedrag van de roerende voorheffing
  • Gestructureerde mededeling voor betaling
  • Eventuele nalatigheidsintresten op het moment van indiening

  Als u een pdf wenst van de samenvatting van uw aangifte, moet u deze (één per één) voor elke aangifte individueel downloaden.