Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Attesten voor kinderopvang in 2022 - Elektronische indiening - Verlenging termijn

Datum:

Als u kinderopvangactiviteiten organiseert die recht geven op een belastingvermindering, moet u de ouders een attest bezorgen en de gegevens van het attest meedelen aan de FOD Financiën.

Door de moeilijkheden die de sector ondervindt om de attesten 281.86 online in te dienen, hebben we beslist om de indieningstermijn te verlengen tot en met 31 maart 2023.

Voor kinderopvangactiviteiten die plaatsvonden in 2022 moet u de attesten niet online indienen als u technische problemen hebt. Deze problemen kunnen betrekking hebben op:

  • hardware,
  • software,
  • competenties van de medewerkers om correcte attesten op te maken.

U moet altijd een papieren attest bezorgen aan de ouders. Voor kinderopvang die in 2022 plaatsvond mag u het oude formaat van het attest nog gebruiken, namelijk uw eigen attest of het oude niet-verplichte attest.