Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw - Toepassing e604 - nieuwe versie

Datum:

Sinds 2 maart 2023 staat een nieuwe versie van de toepassing e604 online. 

Deze versie lost meerdere problemen op:

  • U kunt opnieuw het regime van de vrijstellingsregeling kiezen in een e604A of e604B. 
  • U kunt opnieuw de btw-hoedanigheid ‘dossier in onderzoek’ consulteren in KBOwi na het verzenden van een e604A.
  • Alle belastingplichtigen die op 31 december 2022 het werkelijk gebruik toepassen, kunnen (uiterlijk 30 juni 2023) de rubriek ‘Werkelijk gebruik’ invullen. 

De kennisgeving van de toepassing van het werkelijk gebruik kan in bepaalde gevallen nog steeds onmogelijk zijn (met name bij de omschakeling naar gemengde belastingplicht zonder activiteitswijziging). Dit probleem wordt opgelost in een volgende versie van de toepassing.