Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Uiterste indieningsdata aangiften voor de 'forfaitaire belastingplichten'

Datum:

De uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting van de 'forfaitaire belastingplichtigen' is dinsdag 20 december 2022, zowel voor de papieren versie als voor de elektronische aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) 

De mandatarissen van de landbouwers (gewone teelten en speciale teelten) beschikken automatisch over een bijkomende termijn tot en met maandag 16 januari 2023 voor het indienen van een elektronische aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) (geen bijkomende termijn voor de papieren aangifte).