Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aangifte PB - Indieningstermijn vermeld in MyMinfin - bijkomende uitleg voor de mandatarissen

Datum:

Uw cliënt moet een aangifte indienen

In MyMinfin wordt één van drie termijnen vermeld:

  • 30 juni 2023, voor de belastingplichtigen die een papieren aangifte ontvangen
  • 18 oktober 2023, voor de belastingplichtigen die specifieke inkomsten hebben (winsten, baten, bezoldigingen bedrijfsleiders, bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten en/of buitenlandse beroepsinkomsten)
  • 15 juli 2023, in de andere gevallen

Bevindt uw cliënt zich in één van volgende situaties?

  • De vermelde termijn is 30 juni en hij heeft geen specifieke inkomsten? U hebt eigenlijk tijd tot 15 juli 2023.
  • De vermelde termijn is 30 juni of 15 juli en hij heeft specifieke inkomsten? U hebt eigenlijk tijd tot 18 oktober 2023.

In die twee gevallen moet u niets doen met betrekking tot de termijn vermeld in MyMinfin: we houden automatisch rekening met de echte termijn wanneer we de aangifte behandelen.

We zijn ons ervan bewust dat de mandatarissen tijd nodig hebben om zich aan te passen aan de nieuwe termijnen. Daarom zijn we flexibel voor de aangiften met een termijn van 15 juli 2023.
 

Uw cliënt heeft een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen

De wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte kan via Tax-on-web gebeuren tot 15 juli 2023.

Heeft uw cliënt een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen maar heeft hij specifieke inkomsten (winsten, baten, bezoldigingen bedrijfsleiders, bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten en/of buitenlandse beroepsinkomsten)?

U moet dit vooraf aan ons melden om tijd te krijgen tot 18 oktober 2023. Bel naar uw bevoegde kantoor, bij voorkeur vóór 15 juli 2023. Een eenvoudig verzoek is voldoende, er zijn geen bewijsstukken nodig.