Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Personenbelasting: voor gezamenlijke aangiften is de leeftijd nu het enige criterium om de volgorde van de kolommen en de toewijzing van de codes te bepalen

Datum:

Wat is het effect op de aangifte (op papier en Tax-on-web)?

Vanaf aanslagjaar 2023 voor alle gehuwde of wettelijk samenwonende belastingplichtigen (van hetzelfde of ander geslacht):

  • vult de oudste persoon de linkerkolom in (codes die beginnen met 1 of 3).
  • vult de jongste persoon de rechterkolom in (codes die beginnen met 2 of 4).

We maken dus geen onderscheid meer tussen mannen en vrouwen voor de volgorde van de kolommen of de toewijzing van codes.

Wat is het effect op andere documenten?

In het voorstel van vereenvoudigde aangifte, het aanslagbiljet en elk ander document dat belastinggegevens bevat, volgen we hetzelfde principe:

  • codes die beginnen met 1 of 3 voor de oudste persoon
  • codes die beginnen met 2 of 4 voor de jongste persoon
  • wanneer de gegevens in twee kolommen worden weergegeven, staan de gegevens van de oudste persoon in de linkerkolom.

Waarom deze verandering?

De belastingaangifte en andere gerelateerde documenten moeten mee evolueren met de samenleving.

Tot nu toe stonden de gegevens van de man systematisch voor die van de vrouw voor de partners met een verschillend geslacht (gehuwd of wettelijk samenwonend).

Gendergelijkheid is een belangrijke waarde voor ons. We wilden dit onderscheid vermijden en vervangen door een neutraler criterium.

Zo bepaalt de leeftijd nu in alle gevallen de volgorde van de gegevens.

Wat met de belastingaangifte van niet-inwoners (natuurlijke personen)?

We passen deze nieuwe werkwijze vanaf aanslagjaar 2023 ook toe op de belastingaangifte van niet-inwoners.