Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Pillar 2 - Binnenkort opening systeem verplichte notificatie voor MNO-groepen en omvangrijke binnenlandse groepen

Datum:

Groepen van multinationale ondernemingen (MNO) en omvangrijke binnenlandse groepen die onderworpen zijn aan de minimumbelasting voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen, ingevoerd door de wet van 19 december 2023, registreren zich of zijn geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Om de registratie bij de KBO te kunnen uitvoeren, moet de MNO-groep of omvangrijke binnenlandse groep zich bij de FOD Financiën aanmelden met een notificatieformulier dat op MyMinfin (‘Mijn professionele toepassingen > Pillar 2’) ter beschikking wordt gesteld. Dit formulier is binnen enkele dagen beschikbaar.

De notificatie door MNO-groepen en omvangrijke binnenlandse groepen moet gebeuren ten laatste 30 dagen na aanvang van het verslagjaar waarvoor de MNO-groep of omvangrijke binnenlandse groep onder het toepassingsgebied van de wet van 19 december 2023 komt te vallen.

Om zij die hun eerste verslagjaar al gestart zijn of binnenkort starten echter voldoende tijd te geven de gevraagde informatie te verzamelen, wordt er in ieder geval tot 45 dagen na de bekendmaking van het koninklijk besluit van 15 mei 2024 in het Belgisch Staatsblad tijd gegeven om de notificatie te doen.

Bij een geldige notificatie registreert de FOD Financiën de MNO-groep of omvangrijke binnenlandse groep bij de KBO. Het ondernemingsnummer voor de groep wordt dan per e-mail verstuurd naar de entiteit die de groep aangemeld heeft.

Op de pagina van de e-service Pillar 2 vindt u meer informatie over de notificatie voor de inschrijving in de KBO en de contactgegevens voor ondersteuning bij problemen.