Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Pillar 2 - Opening systeem verplichte notificatie voor MNO-groepen en omvangrijke binnenlandse groepen

Datum:

Zoals we hebben aangekondigd in het actuabericht van 21 mei 2024, moeten groepen van multinationale ondernemingen (MNO) en omvangrijke binnenlandse groepen met een omzet van minstens 750 miljoen euro zich in het kader van Pillar 2 registeren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

De modaliteiten zijn geregeld in het koninklijk besluit van 15 mei 2024, dat op 29 mei 2024 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. Vandaag openen we dan ook het notificatiesysteem.
 

Hoe de notificatie verzenden?

Om de registratie bij de KBO te kunnen uitvoeren, moet de MNO-groep of omvangrijke binnenlandse groep zich bij de FOD Financiën aanmelden met een notificatieformulier dat op MyMinfin (‘Mijn professionele toepassingen > Pillar 2’) ter beschikking wordt gesteld.
 

Binnen welke termijn?

De MNO-groep of de omvangrijke binnenlandse groep moet het notificatieformulier verzenden ten laatste 30 dagen na aanvang van het verslagjaar waarvoor de groep onder het toepassingsgebied van de wet van 19 december 2023 valt.

Om zij die hun eerste verslagjaar al gestart zijn of binnenkort starten echter voldoende tijd te geven de gevraagde informatie te verzamelen, wordt er tot 45 dagen na de bekendmaking van het koninklijk besluit van 15 mei 2024 in het Belgisch Staatsblad tijd gegeven om de notificatie te doen. Dit betekent dat we het notificatieformulier uiterlijk op 13 juli 2024 moeten ontvangen.
 

Meer info?

  • U vindt meer informatie over de notificatie voor de inschrijving in de KBO en de contactgegevens voor ondersteuning bij problemen op de pagina van de e-service Pillar 2.
  • Raadpleeg ook onze FAQ’s. We werken die regelmatig bij.